Overeenkomsten met verwerkers

Sinds 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd en moet elk bedrijf aan de nieuwe regels voldoen. Dit heeft ook gevolgen voor de samenwerking tussen DRV en uw organisatie. Daarom hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld waarmee wij afspraken met u maken over de persoonsgegevens die wij voor uw verwerken. Hieronder vindt u de verschillende overeenkomsten die beschikbaar zijn en hoe u deze met ons kunt afsluiten.

 

Sluit eenvoudig een verwerkersovereenkomst met ons af

Als verwerkingsverantwoordelijke moet u, als u een verwerker inschakelt, alle afspraken omtrent de verwerking van de persoonsgegevens vastleggen in een verwerkersovereenkomst. In de AVG worden specifieke eisen gesteld aan wat er in deze overeenkomst hoort te staan. DRV heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin de belangen van zowel de verwerkersverantwoordelijke (u) als de verwerker (DRV) worden behartigd. Om deze overeenkomst te sluiten hebben wij ook een tekenblad opgesteld waarop u kunt aangeven dat u akkoord gaat met de verwerkersovereenkomst.

 

AVG en DRV Salaris Online

Maakt u gebruikt van onze diensten binnen DRV Salaris Online? Dan moet u onderstaande documenten downloaden, goed doornemen en getekend aan ons retourneren.

 

Stuur ons het ondertekende tekenblad toe

Wij verzoeken u het ondertekende tekenblad zo snel mogelijk naar ons te sturen. Dit kunt u op een aantal veilige manieren doen:

  1. Maakt u gebruik van DRV Online? Dan kunt u het tekenblad uploaden in DRV Online. Weet u niet hoe? Bekijk dan hier de handleiding.
  2. Scan het tekenblad in en verstuur het via DRV Transfer naar uw contactpersoon bij DRV.
  3. Stuur het ondertekende tekenblad per post naar ons op. Hier vindt u alle postadresgegevens.

Let op: Als u meerdere bedrijven heeft, dan is voor elk bedrijf een aparte verwerkersovereenkomst nodig.

 

Heeft u vragen?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mailing, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij DRV.