De regering gaat onderzoeken of de terugbetaaltermijn van corona-belastingschulden verlengd kan worden. Nu is deze termijn maximaal vijf jaar. Er wordt gekeken of dit voor bepaalde ondernemers langer mag duren. In dit artikel leggen wij u uit wat deze verlenging voor u betekent.

Corona-belastingschulden

Tot 1 april 2022 was het in verband met de coronacrisis mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Deze opgebouwde belastingschulden moet u vanaf 1 oktober 2022 binnen vijf jaar aflossen.

Let op! Aflossing vindt in principe plaats in gelijke termijnen tot 1 oktober 2027. In overleg met de Belastingdienst kunt u andere afspraken maken over bijvoorbeeld een lagere aflossing in het begin en een hogere aflossing later.

Scenario’s voor verlenging

De Tweede Kamer constateert dat deze terugbetaaltermijn voor een groot deel van de ondernemers waarschijnlijk haalbaar is. Voor een kleinere groep zal dit echter niet het geval zijn. Daarom heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. De regering wordt verzocht om voor ondernemingen die toekomstperspectief hebben scenario’s te maken voor het verlengen van de terugbetaaltermijn naar bijvoorbeeld tien of twintig jaar.

Reactie staatssecretaris

De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij geen voorstander is van het verlengen van de terugbetaaltermijn in het algemeen. Hij vindt het wél verstandig om scenario’s te ontwikkelen voor ondernemers die mogelijk in de problemen komen door de terugbetaaltermijn van vijf jaar. Bij het ontwikkelen van deze scenario’s wil de staatssecretaris ook de reacties op een internetconsultatie over de belastingschulden betrekken.

Let op! Het is dus niet de verwachting dat de terugbetaaltermijn in het algemeen verlengd wordt. Voor ondernemingen die toekomstperspectief hebben, maar die door de termijn van vijf jaar in de problemen komen, volgt mogelijk wel een oplossing in de vorm van verlenging van de termijn.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur