Heeft u vanwege corona voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van uw belastingschulden aangevraagd en gekregen? Dan wordt geadviseerd dit uitstel vóór 1 juli te verlengen. Ook als u nog geen uitstel hebt aangevraagd, kunt u dit nog vóór 1 juli doen.

Let op! Heeft u pre-coronaschulden bij de Belastingdienst? Dan heeft de Belastingdienst waarschijnlijk nu geen invorderingsmaatregelen hierop genomen. De Belastingdienst geeft echter aan dat zij de invorderingsmaatregelen weer gaat opstarten! De pre-coronaschulden lopen dus niet automatisch mee in het bijzonder uitstel van betaling!

Brief ontvangen over verlenging uitstel van betalingen?

Na het einde van de drie maanden uitstel van betalingen, moet u alle belastingen waarvoor u aangifte doet op tijd betalen. Heeft u dat niet gedaan? Dan heeft u 1 mei 2021 een brief gekregen waarin de Belastingdienst u erop wijst dat u verlenging van bijzonder uitstel kunt aanvragen. Het is verstandig om verlenging van het uitstel te vragen. De belastingen waarvoor u deze verlenging van bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dan namelijk niet op tijd te betalen.

Let op! U moet natuurlijk wel op tijd aangifte blijven doen.

Vanaf 1 oktober 2022 belastingschulden aflossen

Vanaf 1 juli 2021 moet u alle nieuwe belastingschulden weer op tijd betalen. Wel is zojuist bekend geworden dat de aflossingstermijn verlengd is. Voor alle belastingschulden waarvoor u (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen, geldt dat deze schulden in maximaal vijf jaar afgelost moeten worden, te beginnen op 1 oktober 2022.

Daarentegen zal de invorderingsrente stapsgewijs verhoogd worden naar het oude niveau. Op dit moment bedraagt de invorderingsrente 0,01% in plaats van 4%. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, en vervolgens zal dit percentage verder stapsgewijs verhoogd worden tot 4 procent op 1 januari 2024.

Let op! Voorwaarde voor deze betalingsregeling is dat u alle nieuwe belastingschulden of belastingschulden die niet in het bijzondere uitstel zijn meegenomen op tijd betaalt. Ook om die reden is het verstandig om verlenging van het bijzonder uitstel te vragen als u op dit moment uw belastingschulden niet kunt betalen.

Advies nodig? Wij denken graag mee!

Mogelijk treft het kabinet binnenkort versoepelingen op het gebied van het bijzonder uitstel van betaling of de periode waarin de uitgestelde belasting moet worden afgelost. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte. Toch blijft het belangrijk om de schuldenlast in de gaten te houden en vooral om tijdig actie te ondernemen. DRV denkt graag met u mee wat de mogelijkheden zijn.