Wanneer de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en de dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Lees hier meer gevolgen en mogelijkheden voor de dga.

Het gebruikelijk loon over 2020 kan dus achteraf bepaald worden. Op deze wijze is het mogelijk om het gebruikelijk loon te bepalen wanneer duidelijk is geworden wat de impact van de coronacrisis is geweest. In de loonaangifte moet het verlaagde maandloon worden aangegeven, inclusief de normale vergoedingen en/of loon in natura. Indien aan het einde van het jaar blijkt dat te weinig loon in aanmerking is genomen moet de bv dit alsnog aangeven.

Let op! Het is niet mogelijk om het loon over de maanden januari tot en met maart te verlagen, het loon kan alleen over toekomstige maanden in 2020 worden verlaagd.

Verzoek om vooroverleg niet nodig

Het is vanwege deze crisis niet nodig om vooraf overleg te hebben met de belastingdienst of instemming te verkrijgen van de belastingdienst om het loon te verlagen.

TOZO ook beschikbaar voor de dga

De dga van een bv kan ook een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). De dga moet daarbij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Hij/zij bezit meer dan 50% van de aandelen, eventueel met andere in de bv werkzame directeuren.
  • Hij/zij werkt gemiddeld circa 24 uur per week in de onderneming.

De overige voorwaarden voor het verkrijgen van de TOZO gelden ook voor de dga. De TOZO kan online worden aangevraagd bij de gemeente.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur