Ook voor de bouw zijn er de eerste signalen dat herstel in zicht is. ‘Minder faillissementen, vooral in transport en bouw’, zo kopt BN de Stem in een artikel van 8 april 2014. Gelukkig maar, want als er één sector is waar de crisis voelbaar is, dan is het de bouw wel.

Meerdere oorzaken

Waar in de meeste sectoren de algehele economische malaise de oorzaak was, kende de bouw meerdere oorzaken voor de zware malaise in de sector. Niet alleen kwam de huizenmarkt bijna tot stilstand, ook het commercieel vastgoed werd hard getroffen. Tel daar de terughoudendheid vanuit banken (niet in de laatste plaats door de vanuit overheidswegen verzwaarde eisen omtrent hypotheekverstrekking) en de gang van zaken bij woningcorporaties bij op en het is duidelijk dat de sector zwaar is getroffen.

Resultaten met innovatieve concepten

Toch zijn er ook uitzonderingen. Bedrijven in de sector die ondanks de zware crisis toch hun resultaten op niveau hebben weten te houden. Naast een duidelijke visie en adequaat inzicht lijkt ook hier innovatie het toverwoord. Laat ik een tweetal innovatieve zaken die ik bij mijn cliënten in de bouw tegenkom er eens uitpakken. Het BIM-concept, inclusief allerlei varianten hierop. Kern hiervan is door al in het beginstadium met alle partijen samen te zitten de kans op de zogenaamde faal- en herstelkosten minimaliseert. Ik zie dat ondernemingen die hier werk van maken, in wat voor afgeleide vorm dan ook, succesvoller zijn. Een tweede innovatie betreft de zogenaamde flexibele schil. De meeste bouwbedrijven, zeker die met grootschalige projecten, worden gekenmerkt door een grote variatie in omvang van te verrichten werkzaamheden. Door met een kleinere vaste kern van eigen personeel te werken, kunnen deze variaties beter worden opgevangen. Een mooi initiatief is ‘vakmasters’. Vakmasters is een zelfstandige uitzendorganisatie, gespecialiseerd in de bouwbranche. Dit initiatief is ontstaan in de regio West-Brabant-Zeeland. Bedrijven kunnen gebruik maken van een pool van technisch geschoold personeel. Bijkomend voordeel is de samenwerking met de vakopleidingen. Zo blijven voldoende geschoolde arbeidskrachten beschikbaar en is er ook voor technische mensen voldoende werk en wisselende uitdaging.

Alleen innovatie is niet voldoende

Innovatie alleen is naar mijn mening echter onvoldoende. Ook innovatie begint namelijk bij visie en adequaat inzicht. Hoe is de voortgang van projecten? Heb ik tijdig alles in beeld? Dat is niet alleen van belang voor het minimaliseren van faal- en herstelkosten maar bijvoorbeeld ook voor de financiering van uw activiteiten. Financiering is zoals al eerder aangegeven ook één van de bottlenecks en vaak de reden voor uitstel of afstel van mooie projecten enerzijds, maar ook vaak de reden voor faillissementen in de bouw anderzijds. ‘Voldoende werk maar de bank’…hoor je dan vaak. Ja, de wereld is veranderd en ja het maakt het er allemaal –zeker in de bouw- niet gemakkelijker op. Maar kom op! Er zijn zeker kansen. Het begint echter wel steeds bij een goed inzicht in uw bedrijf en haar prestaties. Kort op de bal zitten en op basis daarvan goed vooruit kunnen kijken, ofwel een adequate projectadministratie met voortgangsraportages, voor- en nacalculaties en op basis daarvan een goede (liquiditeits)prognose. Het zal u zeker verder helpen. Wilt u eens verder sparren? Neem gerust contact met mij op.