De Eerste Kamer is op 16 december 2014 akkoord gegaan met de wetsvoorstellen voor modernisering verlof en arbeidstijden. De meeste wijzigingen gaan al per 1 januari 2015 in. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Zwangerschap- en bevallingsverlof

Voor baby’s die na de bevalling een langdurige ziekenhuisopname hebben, wordt het bevallingsverlof verlengd. Na de ziekenhuisopname krijgt de moeder de gelegenheid haar kind nog tien weken thuis te verzorgen.

Daarnaast regelt de nieuwe wet dat het mogelijk is om vanaf de 6e week na de bevalling het resterende bevallingsverlof in deeltijd op te nemen over een periode van maximaal 30 weken.

Als de moeder overlijdt bij de geboorte gaat het bevallingsverlof over naar haar partner. Op die manier is een pasgeboren kind verzekerd van de zorg van een ouder.

Bij een meerling wordt het zwangerschapsverlof met 4 weken uitgebreid. De datum waarop dit onderdeel in werking treedt is overigens nog niet vastgesteld.

Kraamverlof

Partners hebben onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Deze drie dagen komen naast de huidige twee kraamverlof dagen.

Kort- en langdurend zorgverlof

Voortaan kan kort- en langdurend zorgverlof ook opgenomen worden bij bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Tot op heden was dit alleen mogelijk voor een zieke partner, ouder of kind.

Aanpassing arbeidsduur

Tot op heden kon maar één keer per jaar een wijziging van arbeidsduur door de werknemer aangevraagd worden. In de aangenomen wet wordt geregeld dat de werknemer ieder jaar om een andere arbeidsduur mag vragen.

Al eerder hebben we een uitgebreid artikel aan het onderwerp modernisering verlof en arbeidstijden gewijd. Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze HR-adviseurs.