Per 1 april 2016 verandert het nettoloon van werknemers, door een wijziging in de loonbelastingtabellen. De verwachting is dat de meeste werknemers (en ook gepensioneerden) een later netto salaris zullen ontvangen.

Waardoor wordt deze verlaging veroorzaakt?

Het Belastingplan 2016 was pas begin december 2015 aangenomen. Daarbij waren de tarieven voor de loonbelasting licht verhoogd ten opzichte van het oorspronkelijke plan dat werd gepresenteerd op Prinsjesdag. De loonbelastingtabellen voor 2016 konden niet op tijd worden aangepast, vandaar deze tussentijdse aanpassing.

De op basis van het oorspronkelijke Belastingplan 2016 opgestelde loonbelastingtabellen moesten worden gebruikt voor de aangiften loonbelasting en premies volksverzekeringen in januari, februari en maart 2016. Vanaf april 2016 moeten de nieuwe loonbelastingtabellen gebruikt worden. Hierin wordt rekening gehouden met de hogere belastingtarieven en de in de eerste drie maanden van 2016 te weinig ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen. Gevolg is dat het nettoloon van vrijwel alle werknemers, maar ook van gepensioneerden, vanaf april 2016 lager zal zijn dan in de drie maanden daarvoor.

Wat moet u als werkgever doen?

De werkgevers die per vier weken verlonen en gebruik maken van dag- of weektabellen moeten voor de verloning van periode 4 het volgende doen:

  • Voor 28 tot en met 31 maart moeten de dagtabellen van vóór april 2016 worden gebruikt en vanaf 1 april moeten de dagtabellen vanaf april 2016 worden gebruikt.
  • Betaalt u als werkgever het loon vóór 1 april, dan moeten voor week 13 de weektabellen van vóór april 2016 worden gebruikt. Betaalt u als werkgever het loon op 1 april, dan moeten voor week 13 de tabellen vanaf 1 april worden toegepast. Vanaf week 14 gelden altijd de nieuwe tabellen.

Geschreven door:

Salarisadviseur Ko Prinsen

Ko Prinsen RPP

Salarisadviseur