Als u een vakantiewoning bezit, betaalt u hierover belasting in Nederland. Ook een vakantiewoning in het buitenland moet u namelijk als vermogen opgeven in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. U bent daarover in beginsel Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd, maar meestal krijgt u een vermindering. Zo wordt voorkomen dat u dubbel belasting betaalt.

Vakantiewoning als tweede woning

Een vakantiewoning is meestal een tweede woning. Deze valt niet in box 1 maar in box 3. De hypotheekrente is dus ook niet aftrekbaar, ook niet voor een vakantiewoning in het buitenland.

Belast in box 3

Een vakantiewoning in Nederland is belast in box 3 voor de WOZ-waarde. De te betalen belasting is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen u bezit, hoe meer belasting u betaalt in box 3. In 2019 betaalt u maximaal 1,68% belasting over de waarde van uw vakantiehuis.

Een vakantiewoning in het buitenland wordt ook meegenomen als belast vermogen in box 3. Om dubbele belastingheffing te voorkomen, verleent Nederland, afhankelijk van het verdrag, een vermindering van belastingheffing. De vermindering wordt berekend over de waarde van de vakantiewoning en wordt verminderd met eventuele gemaakte schulden voor deze woning.

Geen WOZ-waarde?

Voor vakantiewoningen in het buitenland bestaat in Nederland geen WOZ-waarde. In de meeste gevallen moet u daarom uitgaan van de waarde in het economisch verkeer, ofwel de waarde bij vrije verkoop. Daarbij moeten de waarderingsregels van de WOZ worden toegepast.

Opbrengst verhuur vakantiewoning onbelast

Bewoont u uw tweede woning niet altijd zelf en verhuurt u deze gedeeltelijk? Dan is de huuropbrengst onbelast. U betaalt immers al belasting in box 3. Daar staat tegenover dat u eventuele kosten van verhuur, zoals onderhoudskosten, ook niet kunt aftrekken. Over de huuropbrengsten van een buitenlandse woning bent u mogelijk in het buitenland wel belasting verschuldigd.

Tweede woning = eerste woning?

Soms proberen belastingplichtigen hun vakantiehuis als eerste woning aan te merken. Dit komt met name voor als men in een huurwoning woont en op deze manier de hypotheeklasten van de vakantiewoning in box 1 wil aftrekken.

Dit is alleen mogelijk als u kunt aantonen dat het centrum van uw sociale en economische leven in het vakantiehuis plaatsvindt. Daarvoor is onder meer bepalend waar uw partner en u werken, waar u deelneemt aan het verenigingsleven, waar uw kinderen de school bezoeken enzovoort. In welke gemeente u staat ingeschreven, is ook van belang, maar niet beslissend.

 

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur