Betaalde u als werkgever te veel werkgeverpremies omdat u in een verkeerde sector was ingedeeld? Dan was het sinds eind juni 2018 niet mogelijk om met terugwerkende kracht ingedeeld te worden in de juiste sector. De Hoge Raad heeft daar nu een streep doorheen gezet en de mogelijkheid heropend naar een wijziging van de sectorindeling met terugwerkende kracht. We zetten voor u uiteen wat dit betekent voor u.

De juiste sectorcode

Werkgevers worden automatisch ingedeeld in een bepaalde sector op basis van hun activiteiten. Als werkgever kunt u met goede argumenten de Belastingdienst verzoeken tot aanpassing van de sectorindeling.

Let op! De hoogte van de premie voor de WGA en Zw-flex is afhankelijk van de sector waarin u bent ingedeeld. Indeling in een verkeerde sector kan grote gevolgen hebben. Vooral bij veranderende activiteiten bestaat er een risico op een verkeerde indeling.

Herstel met terugwerkende kracht was niet meer mogelijk

Sinds 29 juni 2018 is het echter niet langer mogelijk met terugwerkende kracht om een gewijzigde sectorindeling te verzoeken. Het belangrijkste argument hiervoor was het capaciteitsgebrek bij de Belastingdienst.

Dit zorgde ervoor dat als een inhoudingsplichtige teveel premie betaalde door een onjuiste sectorindeling, het niet langer mogelijk was om de teveel betaalde premies terug te vorderen over eerdere jaren. Dit was oneerlijk omdat het voor de Belastingdienst wél mogelijk was om de sectorindeling met terugwerkende kracht aan te passen wanneer er te weinig premies werden betaald door een onjuiste sectorindeling.

Wijziging nu tóch mogelijk met terugwerkende kracht

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat dit een aantasting van het eigendomsrecht betreft die niet kan worden gerechtvaardigd door de aangevoerde redenen van capaciteitsgebrek. Dit betekent dat de belastinginspecteur foutieve sectorindelingen zoveel mogelijk moet herstellen. Ook moet hij de gevolgen van een onjuiste sectorindeling (bijvoorbeeld teveel afgedragen premies door de werkgever) zoveel mogelijk ongedaan maken.

Het genoemde risico dat mogelijk veel werkgevers een wijziging met terugwerkende kracht gaan aanvragen, vormt geen reden voor de eigendomsaantasting. Het feit dat een werkgever al eerder op de hoogte kon zijn van de onjuiste sectorindeling en dus op een eerder moment om wijziging van de sectorindeling had kunnen verzoeken, maakt dat niet anders.

Geschreven door:

Belastingadviseur Tamara van Mourik

Tamara van Mourik

Belastingadviseur en loonbelastingspecialist