Kinderen die een eigen woning willen aanschaffen, kloppen vanwege de oververhitte huizenmarkt tegenwoordig steeds vaker aan bij hun ouders. Wilt u uw kind helpen met een schenking? Dan moet u goed opletten omdat het belastingvrij schenken voor het kopen van een huis wordt per 2024 afgeschaft. U kunt ook uw kinderen helpen met een geldlening. Hoe zit het dan fiscaal met schenken of lenen en waar moet u op letten? In dit artikel zetten wij de regels voor u uiteen.

Schenking aan uw kinderen voor aankoop huis

U mag aan uw kind jaarlijks een vrijgesteld bedrag schenken. In 2021 is dit bedrag eenmalig verhoogd naar € 6.604. Vanaf 2022 zal de ‘normale’ vrijstelling weer gaan gelden.
Het vrijgestelde bedrag kunt u voor uw kinderen tussen 18 en 40 eenmalig verhogen naar € 26.881 (2021). Dit bedrag kan uw kind vrij besteden. Als de schenking wordt aangewend voor de eigen woning, dan kunt u dit bedrag zelfs verhogen met ruim € 100.000, de zogenaamde jubelton. Dit mag u eenmalig doen. Overweegt u om een dergelijke schenking te doen? Houd er dan rekening mee dat deze regeling op basis van het regeerakkoord per 2024 zal komen te vervallen.

Voorwaarden ‘jubelton’: de schenking voor een woning

Aan deze schenking voor de eigen woning zijn natuurlijk voorwaarden verbonden. We noemen hieronder een aantal van deze voorwaarden:

  • Het bedrag moet worden besteed aan bijvoorbeeld aanschaf en onderhoud van de eigen woning of aflossing van de hypotheekschuld ten behoeve van de eigen woning.
  • De ontvanger van de schenking is tussen de 18 en 40 jaar oud op het moment van schenking.
  • Daarnaast moet de schenking uiterlijk in het kalenderjaar van ontvangst of de twee daaropvolgende kalenderjaren zijn besteed. Wie in 2021 een schenking ontvangt, heeft dus tot 31 december 2023 de tijd om deze te besteden.

Zakelijkheid voorop bij een lening

U kunt ook een bedrag aan uw kinderen lenen. Bij leningen tussen familieleden zoals tussen ouders en kind, moet de zakelijkheid voorop staan. Er zullen dus duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over onder meer de betaling van de rente en het terugbetalen van de hoofdsom.

Aftrekbare hypotheekrente?

Wilt u een lening verstrekken voor de aanschaf van een eigen woning en wilt u dat uw kind de rente kan aftrekken als hypotheekrente? Dan gelden er een aantal fiscale eisen, zoals:

  • De lening moet binnen 30 jaar worden afgelost.
  • De gegevens van de verstrekker van de lening moeten aan de Belastingdienst worden doorgegeven.
  • U moet rente in rekening brengen.

Hoeveel rente moet u rekenen bij een lening voor de woning?

Bij het vaststellen van een hypotheekrente moet ook hier de zakelijkheid voorop staan. Dit betekent dat het rentepercentage onder meer afhankelijk is van de marktrente. Dit is dus rente die u bij een derde, zoals een bank of hypotheekverstrekker, aan rente zou moeten betalen, maar ook dat het rentepercentage afhangt van de gestelde zekerheden en het risico dat u als geldverstrekker loopt.

Extra renteopslag soms mogelijk

Een extra opslag op het percentage van de rente bij een bank is normaal als er zekerheden ontbreken of als er extra risico gelopen wordt. De hoogte van de opslag hangt af van de situatie. Zo is een rechterlijke uitspraak bekend waarbij zekerheden ontbraken en een opslag van 1,5% op de rente bij een bank toelaatbaar werd geacht. Laat u altijd goed adviseren of een renteopslag in uw situatie mogelijk of noodzakelijk is.

Let op! Hanteert u een te hoog rentepercentage, dan kan de Belastingdienst het meerdere als schenking aanmerken en moet schenkbelasting worden betaald.

Tip! Om de zakelijkheid te kunnen bewijzen is het verstandig dat u alle afspraken vastlegt in een contract. Ook moet u kunnen bewijzen dat er daadwerkelijk rente wordt betaald en dat er wordt afgelost. Dit kan bijvoorbeeld met bankafschriften.

Geschreven door:

Belastingadviseur Stefanie Thonhauser

mr. Stefanie Thonhauser REP

Belastingadviseur en estate planner