Uw eigen woning is belast in box 1. Daardoor is de hypotheekrente ook aftrekbaar. Soms kunt u uw hypotheek echter beter onderbrengen in box 3. Hoe doet u dat, wat kan het u opleveren en waar moet u goed op letten? In dit artikel zetten we het voor u uiteen.

Woning en hypotheek in box 1

Dat uw woning in box 1 zit, betekent onder meer dat u hierover jaarlijks belasting betaalt via het eigenwoningforfait. Een deel van de WOZ-waarde, in 2022 in de meeste gevallen 0,45%, moet u daardoor bij uw inkomen tellen. Daar mag u de betaalde hypotheekrente echter weer van aftrekken.

Hypotheekrente laag

De hypotheekrente staat al jaren op een historisch laag peil. De aftrek is daarom voor veel bezitters van een eigen woning beperkt. Bovendien is de hypotheekrente volgend jaar aftrekbaar tegen maximaal 40% en vanaf 2023 tegen maximaal 37,05%. Ook hierdoor is het voordeel van de aftrek beperkt.

Hypotheek verhuizen naar box 3 voordelig?

Als u de hypotheekschuld overbrengt naar box 3, is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar in box 1. Daar staat tegenover dat de hypothecaire schuld uw vermogen in box 3 vermindert. Met name als u veel vermogen bezit, bespaart u hierdoor aan te betalen belasting in box 3. In 2022 tot maximaal 1,71% van uw hypothecaire schuld. Dat is vaak meer dan u extra betaalt in box 1 vanwege het verlies van de aftrek van de hypotheekrente.

Overbrengen kan niet zomaar

Het overbrengen van uw hypothecaire schuld kan echter niet zomaar, zeker bij hypotheken van voor 2013. Deze schuld moet namelijk verplicht in box 1 worden ondergebracht, tenzij u niet meer aan de fiscale voorwaarden voldoet. Als u uw hypothecaire lening aflost en pas minstens twee jaar later weer opneemt, voldoet u niet meer aan de fiscale voorwaarden voor aftrek van de hypotheekrente. De lening is dan namelijk niet meer bedoeld voor de aankoop of verbouwing van een woning en verhuist dan automatisch naar box 3.

Hypotheek naar box 3 vanaf 2013 eenvoudiger

Dateert uw hypotheek echter van ná 2012, dan is het eenvoudiger uw schuld naar box 3 te transporteren. Bijvoorbeeld door met uw bank af te spreken dat u uw hypothecaire lening niet in 30 jaar aflost, maar in 31 jaar. Ook dan voldoet u namelijk niet meer aan de fiscale voorwaarden.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur