De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland roept fabrikanten of leveranciers op om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst van 2015. Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die op een van beide lijsten staan, kunnen in aanmerking komen voor fiscaal subsidievoordeel.

Milieu- of Energielijst

Bent u een fabrikant of leverancier van een innovatief bedrijfsmiddel die de eindgebruiker een belangrijke milieuverdienste of energie-efficiëntie oplevert? Dan kan de aanmelding van uw product op de Energielijst of Milieulijst uw marktintroductie aanzienlijk versnellen.

Op de Energielijst staan zo’n 165 innovatieve en energievriendelijke investeringen. Komt uw bedrijfsmiddel voor op deze lijst dan komt uw klant in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het voordeel bedraagt dan 41,5% van het investeringsbedrag dat extra in mindering kan worden gebracht op de fiscale winst.

Op de Milieulijst staan zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Staat uw milieuvriendelijke product op de Milieulijst, dan komt uw afnemer in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Er kan dan maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst en maximaal 75% van de investering kan willekeurig (vervroegd) worden afgeschreven.

Criteria

Voornaamste criteria om op een van de lijsten te komen, zijn:

 • Aard en mate van emissie- dan wel energiereductie
 • Aard van de technologie
 • Meerkosten ten opzichte van het minder duurzame, gangbare alternatief
 • Beschikbare budget

Indienen voorstel

Jaarlijks past RVO.nl de Energielijst en de Milieulijst aan. Bedrijven kunnen op dit moment voorstellen indienen voor de nieuwe lijsten van 2015. Voldoet uw bedrijfsmiddel aan de criteria? Dan kunt u een voorstel voor de Energielijst 2015 indienen tot 31 augustus 2014. Voor de Milieulijst 2015 staat de deadline op 1 september 2014.

Inzetten van investeringssubsidie als sterk verkoopargument

Mogelijk bent u leverancier/fabrikant van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA of MIA en heeft u hier momenteel nog onvoldoende weet van. Door uw (nieuwe) klanten als extra service te wijzen op deze subsidiemogelijkheid verhoogt u uw klanttevredenheid en loopt uw klant geen fiscaal voordeel mis waar het mogelijk wel recht op heeft.

Enkele voorbeelden van soorten bedrijfsmiddelen waar uw klanten fiscaal subsidievoordeel op kunnen krijgen:

 • Led-verlichtingssystemen
 • Zonnepanelen / zonnecollectoren
 • Isolatieverbetering bestaande constructie of koel- en vriesruimten
 • Zeer zuinige personenauto’s
 • Vervanging asbest
 • Zonnepanelen
 • Zeer duurzame gebouwen