Onlangs hebben wij samen met Zantboer & Partners gereageerd op de consultatie van het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de open CV en familiefondsen. Dit wetsvoorstel kent ingrijpende gevolgen voor bestaande anonimiseringsstructuren en VBI’s in de rechtsvorm van een FGR en was naar onze mening onacceptabel.

Gezien de hoeveelheid inhoudelijke reacties (35 in totaal) op het wetsvoorstel is besloten om de beoogde inwerkingtredingsdatum uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip. Het wetsvoorstel wordt in de winter in 2021/2022 als afzonderlijk wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer.

Oorspronkelijk was voorzien dit wetsvoorstel deel uit te laten maken van het Pakket Belastingplan 2022. Dit wordt aankomende Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden, en heeft een beoogde inwerkingtreding van 1 januari 2022.