Met het uitbreken van de coronacrisis is de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling voor diverse belastingen te vragen. Hoe lang u uitstel kreeg, wanneer u moest gaan terugbetalen en de voorwaarden wijzigden keer op keer. Ziet u door de bomen het bos nog? In dit artikel zetten wij voor u de laatste stand van zaken uiteen.

Uitstel tot en met 31 maart 2022 (uitstel langer dan drie maanden)

Op dit moment is het mogelijk om onder voorwaarden uitstel van betaling te krijgen voor alle belastingen waarvoor dit al eerder mogelijk was. Oorspronkelijk werd uitstel verleend tot en met 31 januari maar dit uitstel is vervolgens door het kabinet in januari verlengd. De duur van het uitstel van betaling sluit nu weer aan bij de NOW-regeling en de TVL. Het gaat dan om onder meer loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Had u voor een van deze belastingen al uitstel van betaling tot 1 oktober 2021? Dan heeft u automatisch voor al deze belastingen uitstel tot en met 31 januari 2022. U hoeft daar dus geen actie voor te ondernemen.

Tip! In tegenstelling tot het uitstel van betaling tijdens voorgaande perioden is het dus ook niet nodig om verlengd uitstel van betaling te vragen.

Let op! Er zijn voorwaarden aan dit uitstel verbonden. Zo mag u geen bonussen uitkeren aan de directie en mag uw onderneming geen dividend uitkeren of aandelen inkopen. Bij een belastingschuld vanaf € 20.000 is een verklaring van een derde-deskundige vereist. Wij kunnen u daarbij helpen.

Alsnog uitstel van betaling aanvragen

Had u niet eerder al uitstel van betaling, maar heeft u dit alsnog nodig in verband met de coronacrisis? Dan kunt ook u uitstel van betaling krijgen tot en met 31 maart 2022. Dat geldt ook als u al eerder uitstel van betaling kreeg maar al uw schulden al afloste.

Let op! In tegenstelling tot ondernemers die nog uitstel van betaling hadden tot 1 oktober 2021, krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. U moet hiervoor dus wel een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit kan nog tot en met 31 maart 2022.

Voor welke tijdvakken geldt het uitstel?

Heeft u, al dan niet automatisch, uitstel van betaling? Dan geldt dit voor alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 verstrijkt. Dit betekent dat ook de deze maand in te dienen aangifte loonheffingen december 2021 en de omzetbelasting van het vierde kwartaal 2021/december 2021 in het uitstel meelopen.

Let op! Voor de aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is niet de dagtekening van de aanslag leidend, maar de uiterste betaaltermijn. Deze ligt voor reguliere aanslagen zes weken na de dagtekening van de aanslag. Een definitieve aanslag inkomstenbelasting met dagtekening 3 maart 2022 loopt daarom niet mee in het uitstel van betaling, maar eenzelfde aanslag met dagtekening 3 februari 2022 dus wel.

Terugbetalen uitgestelde belastingen

Vanaf 1 oktober 2022 moet u al uw uitgestelde belastingen terugbetalen. U krijgt van de Belastingdienst dan een betalingsregeling aangeboden van zestig maanden. U betaalt dan elke maand 1/60 van uw totale schuld.

Lukt het echt niet om uw belastingschuld in vijf jaar af te lossen? Neem dan contact op met de Belastingdienst. In dat geval wordt samen met andere schuldeisers gezocht naar een oplossing op maat.

Lagere invorderingsrente

Als u gebruik maakt van het uitstel van betaling, dan brengt de Belastingdienst (enkelvoudige) invorderingsrente in rekening. Vanwege corona is deze rente tijdelijk verlaagd. De verschuldigde invorderingsrente gaat in stapjes omhoog zoals te zien is in de onderstaande tabel.

VanTot%
23 maart 20201 juli 20220,01
1 juli 20221 januari 20231,00
1 januari 20231 juli 20232,00
1 juli 2023
1 januari 20233,00
1 januari 2024-4,00

Tip! U kunt dus invorderingsrente besparen door uw belastingschuld eerder af te lossen als dit mogelijk is.

Let op! De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als een aanslag te laat wordt vastgesteld. De tijdelijke verlaging van de belastingrente is per 1 januari 2022 komen te vervallen. Voor de inkomstenbelasting geldt een tarief van 4% en voor de vennootschapsbelasting en/of bronbelasting geldt een tarief van 8%. Let dus extra op of (voorlopige) aanslagen tijdig en naar de juiste bedragen zijn opgelegd.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur