Ondernemers die door de coronacrisis hun belastingen niet tijdig kunnen betalen en nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben, kunnen nog tot 1 oktober van dit jaar bijzonder uitstel aanvragen. Heeft u al bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dit vóór 1 oktober af? Dan hoeft u geen verlenging aan te vragen voor de belastingen waarvoor u al bijzonder uitstel hebt. Het bijzonder uitstel van betaling loopt automatisch door voor alle belastingen waarvoor u uitstel hebt. We vertellen u meer over deze regeling en de terugbetaling in dit artikel.

Vanaf 1 oktober nieuwe verplichtingen weer betalen

Vanaf 1 oktober moet u nieuwe belastingverplichtingen weer gaan betalen. De opgebouwde schuld waarvoor u bijzonder uitstel heeft aangevraagd, moet u vanaf 1 oktober 2022 in maandelijkse termijnen gaan aflossen. U krijgt hiervoor vijf jaar de tijd. Uiteraard mag u de opgebouwde belastingschulden ook eerder aflossen.

Betalingsproblemen vanaf 1 oktober

Ervaart u vanaf 1 oktober nog steeds problemen met het betalen van uw nieuwe belastingschulden? Dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op de normale regels die gelden voor uitstel van betaling. U kunt dan voor maximaal 12 maanden uitstel krijgen, onder voorwaarde dat u zekerheid kunt stellen, bijvoorbeeld via een bankgarantie.

Let op! Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen is het belangrijk om een betalingsonmacht op het gebied van de omzetbelasting en loonheffingen tijdig te melden. Tijdig wil zeggen binnen 14 dagen na de dag waarop het bedrag uiterlijk betaald had moeten zijn. Laat u in een dergelijke situatie goed voorlichten door een adviseur.

Invorderingsrente

U betaalt over uw schuld invorderingsrente, maar deze bedraagt tot 1 januari 2022 slechts 0,01%. Daarna gaat de invorderingsrente in stapjes omhoog. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u 1% rente, vanaf 1 juli 2022 2%, vanaf 1 januari 2023 3% en vanaf 1 januari 2024 weer het normale tarief van 4%.

Tip! U kunt dus invorderingsrente besparen door uw belastingschuld eerder af te lossen als dit mogelijk is.

Let op! Lukt het echt niet om uw belastingschuld in vijf jaar af te lossen, neem dan contact op met de Belastingdienst. In dat geval wordt er samen met andere schuldeisers gezocht naar een oplossing op maat.