Eerder berichtte wij dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) onder druk staat. Ditmaal hebben wij positief nieuws te melden: de kamer wil de bedrijfsopvolgingsregeling verder uitbreiden. Hieronder zetten we uiteen hoe dat precies zit.

Bezits- en voorzettingseis BOR mogelijk versoepeld

VNO-NCW en het Familiebedrijven Beraad pleitten eerder voor een verbetering van de BOR.

De Tweede Kamer heeft onlangs twee moties aangenomen. Op dit moment vallen acquisities in de eerste vijf jaar voor een schenking of één jaar voor vererving niet onder de BOR. Dit geldt ook voor desinvesteringen in de vijf jaar na vererving of schenking. Dit wordt ook de bezits- en voortzettingseis genoemd.

Deze eisen maken ondernemingen minder wendbaar. Aan het kabinet is verzocht om te laten onderzoeken of deze eisen geharmoniseerd kunnen worden met de eisen in de ons omringende landen. Volgens de indieners van deze moties ontstaat er een ongelijk speelveld voor Nederlandse familiebedrijven. Of deze moties zullen leiden tot aanpassing van de wet is aan het kabinet.

Evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling gaat van start

Staatssecretaris Keijzer geeft aan dat de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling binnenkort van start gaat. Het rapport wordt in het vierde kwartaal van dit jaar aangeboden.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsopvolgingsregeling. Wij verwachten dat de ontwikkelingen (verbetering of versobering) op dit gebied snel zullen volgen.