Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% in Q1 van 2021 kunnen sinds 15 februari via rvo.nl/tvl een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL). Het gaat daarbij om lasten zoals huurkosten, onderhoud en verzekeringen. De aanvraagprocedure van de TVL voor bedrijven met meer dan 250 werknemers start later. De TVL is flink verruimd ten opzichte van de TVL voor het vorige kwartaal. Wij vertellen u in dit artikel hoe u de TVL aanvraagt en wat er is gewijzigd.

Vaste tegemoetkoming TVL Q1

Ondernemers die een omzetverlies van 30% of meer hebben, krijgen een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten. De formule voor de hoogte van de TVL is voor het eerste kwartaal:

Normale omzet (eerste kwartaal 2019) * omzetverlies in % * aandeel in vaste lasten gebaseerd op SBI code * 85%

Let op! Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten zijn hiervoor dus niet bepalend.

In Q1 ook TVL bij kleinere omvang vaste lasten

Ondernemers met minstens € 1.500 aan vaste lasten kunnen TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen. Tot nu toe gold een grens van € 3.000 aan vaste lasten, maar deze is voor het eerste kwartaal van 2021 dus verlaagd.

TVL nu onafhankelijk van bedrijfstak en grootte

De TVL is ook niet langer meer afhankelijk van de bedrijfstak. Dit betekent dat vrijwel iedere ondernemer die minstens 30% omzetverlies realiseert ten opzichte van het eerste kwartaal 2019, in beginsel recht heeft op de TVL. Ook is de regeling niet langer beperkt tot het mkb. Dit betekent dat ook bedrijven die meer dan 250 werknemers in dienst hebben straks TVL kunnen aanvragen.

Minimum en maximum TVL stijgt ook

Ook het minimum en maximum van de TVL stijgen. Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500 en het maximum naar € 330.000 voor mkb-bedrijven en naar € 400.000 voor niet-mkb-bedrijven.

Aanvragen TVL Q1

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl/tvl). Dit kan tot 30 april 17:00 uur.

Let op! Niet-mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers kunnen de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 nu nog niet aanvragen. Op de site rvo.nl kunt u aangeven een e-mail te willen ontvangen zodra dit mogelijk is.

Let op! Als u recht heeft op de TVL, telt deze mee als omzet en valt de NOW dus lager uit.

De software bij het RVO is nog niet aangepast aan de uitbreidingen die door het kabinet zijn aangekondigd op 21 januari 2021. U ontvangt daarom in eerste instantie de TVL gebaseerd op de voorwaarden, zoals deze golden voor het vierde kwartaal 2020. Later ontvangt u dan een aanvulling van de TVL op basis van de nieuwe voorwaarden.

Voorraadsubsidie bovenop de TVL

De detailhandel in de non-food krijgt boven op de TVL een subsidie vanwege de waardevermindering van voorraden. De subsidie bedraagt een opslag van 21% op het percentage in de TVL van 85% en kent een maximum van € 200.000.

Ook de land- en tuinbouwsector kent een opslag van 21%. Het maximum hiervan is nog niet bekend. Voor de reissector geldt een opslag van 3,4% met een maximum van € 130.000.

TVL Evenementenbranche voor vierde kwartaal 2020

Ondernemers uit de evenementenbranche die aan de voorwaarden voldoen, kunnen vanaf 18 februari 12.00 uur tot 18 maart 17.00 uur een aanvraag doen voor de evenementenmodule voor het vierde kwartaal van 2020. De ondernemer ontvangt 33,3% van de TVL-subsidie over de periode juni t/m september 2020, met een minimum van € 750 en maximum van € 16.667. De opening van de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021 wordt in maart verwacht.

Let op! De tegemoetkoming is er voor ondernemers uit de evenementenbranche die eerder de TVL voor de periode juni t/m september 2020 kregen, maar niet voor TVL voor het vierde kwartaal van 2020 en/of het eerste kwartaal van 2021 in aanmerking komen vanwege een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2020.