Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% in Q1 van 2021 kunnen twee weken langer via rvo.nl/tvl een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL). Dit kan nu tot 18 mei 17:00 uur. Het gaat daarbij om lasten zoals huurkosten, onderhoud en verzekeringen. De aanvraagprocedure van de TVL voor bedrijven met meer dan 250 werknemers start later. De TVL is flink verruimd ten opzichte van de TVL voor het vorige kwartaal. Wij vertellen u in dit artikel hoe u de TVL aanvraagt en wat er is gewijzigd.

Vaste tegemoetkoming TVL Q1

Ondernemers die een omzetverlies van 30% of meer hebben, krijgen een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten. De formule voor de hoogte van de TVL is voor het eerste kwartaal:

Normale omzet (eerste kwartaal 2019) * omzetverlies in % * aandeel in vaste lasten gebaseerd op SBI code * 85%

Let op! Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten zijn hiervoor dus niet bepalend.

In Q1 ook TVL bij kleinere omvang vaste lasten

Ondernemers met minstens € 1.500 aan vaste lasten kunnen TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen. Tot nu toe gold een grens van € 3.000 aan vaste lasten, maar deze is voor het eerste kwartaal van 2021 dus verlaagd.

TVL nu onafhankelijk van bedrijfstak en grootte

De TVL is ook niet langer meer afhankelijk van de bedrijfstak. Dit betekent dat vrijwel iedere ondernemer die minstens 30% omzetverlies realiseert ten opzichte van het eerste kwartaal 2019, in beginsel recht heeft op de TVL. Ook is de regeling niet langer beperkt tot het mkb. Dit betekent dat ook bedrijven die meer dan 250 werknemers in dienst hebben TVL kunnen aanvragen. Zij kunnen dit naar verwachting vanaf half april doen.

Ook het minimum en maximum van de TVL stijgen. Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500 en het maximum naar € 330.000 voor mkb-bedrijven en naar € 400.000 voor niet-mkb-bedrijven.

Aanvragen TVL Q1

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl/tvl). Dit kan tot 18 mei 17:00 uur.

Let op! Niet-mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers kunnen de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 nu nog niet aanvragen. Op de site rvo.nl kunt u aangeven een e-mail te willen ontvangen zodra dit mogelijk is. De verwachting is dat dit half april wordt.

Let op! Als u recht heeft op de TVL, telt deze mee als omzet en valt de NOW dus lager uit.

Voorraadsubsidie bovenop de TVL

De detailhandel in de non-food krijgt boven op de TVL een subsidie vanwege de waardevermindering van voorraden. De subsidie bedraagt een opslag van 21% op het percentage in de TVL van 85% en kent een maximum van € 200.000.

Ook de land- en tuinbouwsector kent een opslag van 21%. Het maximum hiervan is nog niet bekend. Voor de reissector geldt een opslag van 3,4% met een maximum van € 130.000.

Kennisdossier coronacrisis & ondernemen

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? We hebben een speciale pagina over de coronacrisis & ondernemen ingericht waar ons specialistenteam corona regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij DRV of vul onderstaand contactformulier in.