In dit bijzondere jaar kunt u als ondernemer misschien wel meer dan ooit goede fiscale en andere eindejaarstips gebruiken. Welke slimme maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? En hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2022 gaan gelden? Wij hebben er tien voor u geselecteerd!

Let op! De plannen van het kabinet moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

1. Koop een elektrische auto nog dit jaar

Was u van plan op korte termijn een elektrische auto te kopen en op de zaak te zetten? Doe dat dan nog dit jaar. Vanaf volgend jaar wordt de bijtelling namelijk verhoogd van 12 naar 16% én geldt dit lagere tarief nog maar voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde in plaats van tot € 40.000 nu. Door de auto nog in 2021 te kopen, profiteert u nog vijf jaar van de lage bijtelling. Ook profiteert u dit jaar van 13,5% milieu-investeringsaftrek tot een maximale catalogusprijs van € 40.000.

2. Heroverweeg fiscale eenheid

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt in 2021 15% tot een winst van € 245.000. Volgend jaar geldt dit tarief tot € 395.000. Boven genoemde winsten bedraagt het tarief 25%. Bezit u meerdere bv’s, dan kunt u via een fiscale eenheid winsten en verliezen onderling verrekenen. Tegenover dit voordeel staat een nadeel dat u slechts één keer van de lage tariefschijf profiteert. Heroverweeg daarom uw fiscale eenheid en ontbind deze tijdig indien gewenst. Als u de verbreking per 2022 wilt realiseren, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

3. Gebruik de verruimde schenkvrijstelling

Vanwege corona zijn de vrijstellingen in de schenkbelasting alleen dit jaar met € 1.000 verhoogd. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling nu € 6.604, voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. Het kan voordelig zijn deze extra ruimte te gebruiken.

4. Gebruik de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt vanwege corona dit jaar 3% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het bedrag daarboven. Het percentage tot een loonsom van € 400.000 wordt in 2022 verlaagd tot 1,7%. Gebruik de vrije ruimte dus zo mogelijk nog dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kunt u niet doorschuiven naar 2022. Lees hier meer hoe u dit jaar optimaal profiteert van de werkkostenregeling.

5. Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan

De heffingskortingen voor uw partner wanneer die zelf te weinig inkomen heeft, worden nog maar beperkt uitbetaald. Het gaat om de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Degenen die vóór 1 januari 1963 geboren zijn, hebben geen last van het beperkt uitbetalen van de algemene heffingskorting, wel van de beperkingen rondom de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. U kunt voorkomen dat deze heffingskortingen verloren gaan door inkomsten in box 2 (zoals dividend) aan uw partner, toe te delen, of vermogen in box 3 bij uw partner te laten belasten.

6. Optimaliseer uw investeringsaftrek

Als u dit jaar meer dan € 2.400 investeert, heeft u mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een extra aftrek op de winst. De aftrek loopt af naarmate u meer investeert. Overweeg daarom investeringen op het eind van dit jaar uit te stellen, als u daarmee in 2021 en 2022 een hogere KIA krijgt. Lees hier hoe u optimaal kan profiteren van de KIA.

7. Check eind dit jaar de Milieulijst voor subsidies

Als u milieuvriendelijk investeert heeft u mogelijk recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). De percentages hiervan worden in 2022 verhoogd, dus zou het aantrekkelijk zijn om uw investeringen uit te stellen tot 2022. Het is nu nog echter niet duidelijk welke bedrijfsmiddelen voor de MIA in aanmerking komen in 2022 en welk percentage dan voor het betreffende bedrijfsmiddel geldt. Dit wordt eind 2021 gepubliceerd in een nieuwe Milieulijst. Houd dit dus in de gaten en beslis dan of u nog dit jaar of beter juist volgend jaar milieuvriendelijk investeert. Bereid een en ander alvast voor met uw leverancier.

8. Plan opname liquiditeiten

Uw privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum is 1 januari van het jaar. Zorg daarom dat u vóór 1 januari niet te veel liquiditeiten opneemt uit uw eenmanszaak of bv, waardoor uw vermogen in box 3 groter wordt. U betaalt, afhankelijk van de omvang van uw vermogen, in 2022 namelijk tot maximaal 1,71% aan belasting over de opgenomen liquiditeiten. U kunt ook vanuit privé vóór 1 januari liquiditeiten in uw bedrijf storten.

9. Schenken ten behoeve van de woning

Wilt u uw kinderen of een derde een bedrag schenken in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van hun hypotheek? Dan is deze schenking dit jaar onbelast tot een bedrag van € 105.302. Schenkt u nog dit jaar, dan vermindert dit uw vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag, wat u maximaal zo’n € 1.800 aan belasting kan schelen.

10. Cluster uw zorgkosten

Zorgkosten zijn nog steeds aftrekbaar. Dit jaar nog tegen maximaal 43%, volgend jaar tegen maximaal 40%. Er geldt wel een drempel, wat betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn. Heeft u bijvoorbeeld dit jaar een fors bedrag aan de tandarts uitgegeven en wilt u bijvoorbeeld een nieuw hoortoestel aanschaffen? Overweeg dit dan nog dit jaar te doen. Waarschijnlijk schiet u dan voor een groter bedrag over de drempel heen, wat u belastingbesparing oplevert.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur