Er komt toch een steunmaatregel voor flexwerkers. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die, als gevolg van de coronacrisis, hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld uitzendkrachten en oproepkrachten. De TOFA is iets anders dan eerder aangekondigd. De regeling wordt uitgebreid, zodat meer flexwerkers voor de eenmalige uitkering in aanmerking kunnen komen. Daarentegen wordt de hoogte van de uitkering verlaagd. In dit artikel zetten we de voorwaarden, hoogte en hoe je TOFA aanvraagt voor u uiteen.

Voorwaarden voor aanvragen TOFA

Als voorwaarde om in aanmerking te komen voor TOFA geldt dat een werknemer in februari 2020 minstens € 400 bruto aan loon moet hebben verdiend. Aanvankelijk was een bedrag van € 500 bruto aangekondigd. Dit is naar beneden bijgesteld zodat een grotere groep, zoals bijvoorbeeld studenten, in aanmerking komt voor de TOFA.

Hoogte van TOFA voor flexwerkers

De eenmalige tegemoetkoming is vastgesteld op € 550 bruto per maand over de maanden maart, april en mei. Eerder was een bedrag van € 600 aangekondigd. Deze hoogte sluit aan bij het drempelbedrag van € 400 en zorgt ervoor dat er niet een te grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming ontvangt dan hij/zij voorheen zelf verdiende. Het maximuminkomen over april is vastgesteld op € 550 bruto. Werknemers die in april meer verdienden, komen niet in aanmerking voor de TOFA.

Aanvragen TOFA bij UWV

De TOFA kan naar verwachting vanaf 22 juni 2020 bij UWV worden aangevraagd. Het aanvraagloket wordt gedurende drie weken open gesteld. Op 19 juni wordt bekend of deze datum gehaald wordt. Wij houden u hiervan natuurlijk op de hoogte.

Moet ik belasting betalen over de TOFA?

De TOFA-tegemoetkoming betreft een eenmalige bruto tegemoetkoming. Het vormt in feite een compensatie voor het loon dat u verdiend zou hebben. De TOFA wordt daarom behandeld als loon en wordt op dezelfde wijze belast. U moet hier dus belasting over betalen. De TOFA wordt met terugwerkende kracht aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Het UWV is daarbij de inhoudingsplichtige die de loonheffing inhoudt. In principe past het UWV bij alle TOFA-tegemoetkomingen de algemene heffingskorting toe.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur