In mijn vak wordt mij bij het uitvoeren van wettelijke controleopdrachten steeds vaker de vraag gesteld: wat is de toegevoegde waarde?

Mkb-ondernemingen van een bepaalde omvang zijn wettelijk verplicht een geregistreerde accountant de boeken te laten controleren. De reden is het gewichtige ‘publiek belang’. Menig mkb-ondernemer die zelf de leiding en het eigendom in handen heeft, vraagt zich het nut ervan af. Hij worstelt met de vraag wat de toegevoegde waarde van zo’n controle is. De inspanning is niet gering en wordt eerder groter dan kleiner. De voorschriften voor een wettelijke controle zijn gebaseerd op uitgebreide, wereldwijde regelgeving. Die voorschriften nemen als gevolg van diverse incidenten nog steeds in aantal toe. Regelgeving die niet alleen u, maar ook de accountant vaak als lastig ervaart. En toch, als je de regelgeving goed doorgrondt is die zeer logisch opgebouwd en uit te leggen. Laat ik een helaas veel voorkomend voorbeeld noemen. Uw bedrijf wordt geconfronteerd met negatieve resultaten. Daardoor krimpt het eigen vermogen (te) ver. Daarop valt het oog van het toenemend aantal gebruikers van uw gecontroleerde jaarrekening, zoals kredietverzekeraars. Wat ze niet zien is dat er al maatregelen genomen zijn. Denk aan kostenbesparingen of uitbreiding van assortiment, een nieuwe grote afnemer of gunstigere voorwaarden bij een nieuwe leverancier. Het is belangrijk die zaken toe te lichten. Dat komt het inzicht in de jaarrekening en dus de kwaliteit ten goede. En zeker ook de beeldvorming over uw bedrijfsresultaten.

Het voorbeeld geeft de toegevoegde waarde van de accountant weer: zorgen dat het beeld klopt. De mogelijkheden binnen wet- en regelgeving aan cliënten laten zien in plaats van steeds ‘nee’ of ‘dat mag niet’ moeten zeggen is voor mij de uitdaging. Voor het bepalen of regelgeving wel of niet relevant is, is natuurlijk een grondige kennis van de cliënt en de branche waarin deze opereert van zeer groot belang. Als een accountant meerdere clienten in dezelfde branche heeft, kan hij ook daar toegevoegde waarde leveren.

Als ondernemer kunt u er zelf ook aan bijdragen dat uw accountant toegevoegde waarde levert bij een gecontroleerde jaarrekening: communiceer over wat de afwegingen en ontwikkelingen in de organisatie zijn! De accountant toetst vervolgens wel of hij of zij er iets mee kan binnen de geldende wetten en regels. Voorschriften bevatten niet alleen beperkingen. Alhoewel we als accountants vaak streng zijn, is het ook voor ons de uitdaging tussen de regels door de mogelijkheden te zien. Als je daar door goede afstemming samen verantwoord gebruik van maakt, dan heeft de gecontroleerde jaarrekening in het zakelijk verkeer ‘toegevoegde waarde’ en is niet alleen het publieke belang gediend, ook het uwe!