Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor hun kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. In deze Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van uw onderneming achterwege.

English version

De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt, eventueel via voorschotten. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1.500 netto per maand.

Let op! De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal hoeft pas vanaf 1 januari 2021 te worden afgelost en is de looptijd van de lening 3 jaar. De rente bedraagt 2%.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een oproep aan ondernemers om alleen een uitkering aan te vragen op het moment dat het inkomen onder het sociaal minimum zit. Zo wordt voorkomen dat onbedoeld gebruik wordt gemaakt van publieke middelen en er onnodige veel druk komt te liggen op de uitvoering.

De regeling is bedoeld voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd:

  • Die woonachtig en rechtmatig verblijven in Nederland.
  • Die Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld.
  • Waarvan het bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland wordt uitgeoefend.
  • Die voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder het ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Die vóór 17 maart 2020 gestart zijn met de onderneming en voldoen aan het urencriterium, dat betekent minimaal 1.225 uur per jaar of aantoonbaar 24 uur per werk werkzaam zijn in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • Die woonachtig zijn in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Welke regels gelden er?

De zelfstandige moet in alle gevallen naar waarheid verklaren dat het inkomen naar verwachting, in de periode van ondersteuning, minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. De hoogte van de uitkering zal worden afgestemd op de te verwachten inkomsten.

Ook dga’s komen voor de uitkering in aanmerking. De dga moet voldoen aan het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en het dragen van financiële risico’s. Daarnaast dient de dga naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de bv nu geen salaris kan uit betalen.

De uitkering telt mee in het verzamelinkomen en zal dus ook invloed hebben op inkomensafhankelijke toeslagen.

Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie door te geven. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen, Constateert de gemeente fraude, dan zullen zij de uitkering terugvorderen en kan een boete worden opgelegd.

Overigens kunnen de regelingen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) tegelijkertijd worden aangevraagd. De TOGS is een gift van € 4.000 als een tegemoetkoming in bedrijfskosten. De Tozo is een inkomensondersteuning. Wanneer de € 4.000 wordt ontvangen, wordt deze niet verrekend met de uitkering.

De Tozo kunt u aanvragen bij gemeente waar u woont en zal deze week voor iedereen die in aanmerking komt openstaan. Vanzelfsprekend kunnen wij u ondersteunen bij de aanvraag van de TOZO of Togs.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur