Subsidieregeling praktijkleren

Werkgevers worden door de subsidieregeling praktijkleren gestimuleerd praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie komt u als werkgever tegemoet in uw kosten als leerbedrijf voor de begeleiding van een werknemer die gedeeltelijk een opleiding volgt aan een erkende opleiding.

 

Voor wie?

Het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt komt in aanmerking voor subsidie.

De subsidieregeling richt zich op de volgende groepen:

  • Vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen.
  • Mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (bbl) volgen.
  • Studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd) .
  • Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi).
  • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding (vanaf schooljaar 2017/2018).

 

Welke werkzaamheden?

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

 

Aanvraag indienen

Het budget per onderwijscategorie wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

 

Voordelen

De subsidie is afhankelijk van het aantal begeleidingsweken van de werkgever en maximaal € 2.700,-.