Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). De subsidie wordt verstrekt over een periode van 12 tot 15 jaar, waardoor de investering in een duurzame energie-installatie rendabel wordt.

Voor zonnepanelen gelden alleen installaties met Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van meer dan 15 kWp en een aparte grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A). Daarbij dient de eventueel benodigde omgevingsvergunning meegezonden te worden.

 

Voor wie?

De subsidie kan worden aangevraagd door ondernemers die hernieuwbare energie produceren of  investeren in CO2-reducerende technieken. De subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-) profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

Welke werkzaamheden?

U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:

  • hernieuwbare elektriciteit.
  • hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit.
  • hernieuwbaar gas.
  • CO2-arme warmte.
  • CO2-arme productie

 

Aanvraag indienen

De aanvraag van de SDE++ gaat in een viertal fases, waarbij de subsidie oploopt. De eerste fase begint op 24 november, de tweede fase op 30 november en de derde fase op 7 december. Voor allen geldt dat u één week heeft om in te schrijven. De laatste fase start op 14 december en sluit op 17 december.

Wilt u weten of u in aanmerking komt en hoeveel subsidie u kunt ontvangen? Wij helpen u graag met het complexe aanvraagproces.