edit Loonheffing (lh)

Loonheffing is de verzamelnaam van premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. De loonheffing wordt door werkgevers op het inkomen van werknemers ingehouden. Hieronder wordt niet alleen salaris verstaan, maar ook vakantiegeld, overwerkloon, een 13e maand en loon in natura zoals een auto van de zaak.