Innovatiebox

Om innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen heeft de overheid de innovatiebox geïntroduceerd. Het doel hiervan is om tot de top vijf van kenniseconomieën wereldwijd te behoren. De innovatiebox levert een fors fiscaal voordeel op, vooral in combinatie met de WBSO-subsidie. Winst uit innovatieve activiteiten wordt belast tegen een effectief tarief van 5% in plaats van 25%. Dit betekent een winstvrijstelling van maximaal 80%.

 

Innovatiebox: wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen moet u voor een zelf ontwikkelde innovatie een octrooi, kwekersrecht of S&O-verklaring hebben verkregen. Alledaagse innovaties in het reguliere bedrijfsleven kunnen profiteren van dit fiscale voordeel.

 

Welke voorwaarden gelden er?

Om aanspraak te kunnen maken op de innovatiebox, moet de ondernemer aan twee voorwaarden voldoen:

  1. De ondernemer moet in het bezit zijn van een S&O verklaring.
  2. De voortbrengingskosten van de innovatieve activiteiten moeten worden terugverdiend.

Er is een jaarlijks budget van € 625 miljoen beschikbaar gesteld.

 

Uw aanvraag indienen

Het benutten van de innovatiebox moet gebeuren met consultatie van een gespecialiseerde belastingadviseur. Neem daarom contact op met één van onze adviseurs.