Door de coronacrisis wensen meer mensen een testament op te stellen, of hun huidige testament te wijzigen. Het aantal mensen dat niet naar de notaris kan, wil of mag, is echter ook heel groot. Daarnaast kunnen notarissen moeilijker bij mensen op bezoek. De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en de Vereniging van Erfrechtadvocaten (VEAN) hebben daarom een verzoek ingediend om wettelijk vast te leggen dat testamenten op afstand kunnen worden ondertekend.

Aktes passeren zonder contact al mogelijk in uitzonderlijke situaties

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) had al eerder gesteld dat het in uitzonderlijke situaties mogelijk is om aktes te passeren zonder persoonlijke contact. De notaris moet dan wel zeker weten dat de cliënt zich kan vinden in de inhoud van de akte en dat diegene in staat is zijn wil vrij te bepalen. Dit kan worden vastgesteld via een audio- of videoverbinding, schriftelijk of per e-mail. In het dossier en de akte moet de notaris vervolgens zijn bevindingen vastleggen.

Voorstel nog in behandeling

De diverse beroepsverenigingen hebben het verzoek ingediend de bovenstaande mogelijkheid vast te leggen in een wettelijke regeling. Inmiddels heeft de ministerraad gehoor gegeven aan dit verzoek. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State, waarna het door het parlement zal worden behandeld.

Wat is er nu belangrijk voor uw testament?

1. Wanneer gaat de spoedwet in?
Dat is nog onduidelijk. Naar verwachting wordt het voorstel medio april door het parlement behandeld.

2. Vanaf wanneer kan ik een testament op afstand laten opstellen?
Volgens de KNB mag dat op dit moment al, al ontbreekt nu de wettelijke grondslag. Testamenten kunnen op afstand worden ondertekend. Het is ook de bedoeling om de wet met (beperkte) terugwerkende kracht in te voeren zodat testamenten die al eerder zijn ondertekend ook onder de nieuwe wet zullen vallen.

3. Tot wanneer is het mogelijk?
Op dit moment lijkt het er op dat het kabinet de regeling wil laten gelden tot het einde van de coronacrisis. Het is nu dus nog niet duidelijk tot wanneer het mogelijk is om een testament op afstand op te laten stellen en te ondertekenen. Aangekondigd is dat de wet weer zal worden ingetrokken zodra de crisis voorbij is.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur