De crisisheffing was een onderdeel van een pakket bezuinigingsmaatregelen uit april 2012. Werkgevers kregen een heffing van 16% opgelegd voor werknemers die meer verdienden dan €150.000 per jaar. Een advocaat-generaal van de Hoge Raad oordeelt nu dat de crisisheffing niet met terugwerkende kracht mocht worden opgelegd.

Massaal bezwaar

De invoering van de crisisheffing leverden een enorm aantal bezwaarschriften op. De Staatssecretaris van Financiën besloot daarom om de regeling van massaal bezwaar van toepassing te verklaren. Op dit moment is één van deze procedures in behandeling bij de Hoge Raad. Onlangs stelde een advocaat-generaal dat de terugwerkende kracht van de crisisheffing niet is toegestaan. De heffing van 16% over loon dat is genoten voor de aankondiging van de heffing is in strijd met het internationaal recht. Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal overneemt, zal een deel van de crisisheffing aan werkgevers moeten worden terugbetaald.

Tot slot

De Hoge Raad neemt vaak het advies over van de advocaat-generaal. Het is wachten op de definitieve beslissing. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.