Heeft u als Nederlandse ondernemer in 2020 of in het 1e half jaar van 2021 in een ander EU-land btw betaald? In de regel kunt u deze btw terugvragen. Doe dit wel op tijd! Uw teruggaafverzoek over 2020 moet vóór 1 oktober 2021 ingediend zijn bij de Belastingdienst. Een te laat binnengekomen verzoek, wordt mogelijk niet meer in behandeling genomen. Maar waarom zou u wachten? Mede gelet op de coronacrisis heeft u wellicht sneller behoefte aan liquiditeit. De aangifte kan nu al ingediend worden, zodat u de buitenlandse btw ook sneller terug heeft.

Om buitenlandse btw terug te kunnen vragen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. We zetten ze hieronder kort voor u op een rij:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U moet in het betreffende EU-land geen btw-aangifte doen.
  • U gebruikt de goederen en diensten uit het andere EU-land voor btw-belastbare prestaties.

Er kan dus geen btw worden teruggevraagd, indien u geen ondernemer bent voor de btw, enkel vrijgestelde prestaties levert of ontheffing heeft van administratieve verplichtingen.

Tip: tot 1 januari 2021 kwalificeerde het Verenigd Koninkrijk nog als EU-land voor btw-doeleinden. Wilt u nog de btw terugvragen over 2020? Dan kan dat niet meer via deze EU teruggaaf-procedure. Met ingang van 1 april 2021 verloopt de teruggave van deze btw via een rechtstreeks verzoek bij de Engelse Belastingdienst (HMRC). Dit verzoek moet u indienen binnen zes maanden na afloop van het zogeheten ‘prescribed year’ waarin de kosten zijn gemaakt. Het ‘prescribed year’ betreft de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar. Heeft u in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 dus Engelse btw betaald? Dan moet u deze btw uiterlijk 31 december 2021 terugvragen. Uiteraard kunnen wij u hierbij assisteren.’

Let op! Wilt u buitenlandse btw terugvragen, maar verricht u in hetzelfde EU-land ook activiteiten waarvoor u zich daar zou moeten registreren? Dan is dit teruggaafverzoek niet de juiste oplossing. Mogelijk moet u dan zelf buitenlandse btw in rekening brengen. Het terugvragen van de btw verloopt dan via de btw-aangifte in het betreffende EU-land. Zorg dat u hierover duidelijkheid heeft, voordat het teruggaafverzoek wordt ingediend. Desgewenst kunnen wij u hierover uiteraard adviseren

Teruggaafverzoek indienen bij de Belastingdienst

U kunt de door u betaalde buitenlandse btw zelf terugvragen door een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Daarvoor heeft u inlogcodes nodig. Heeft u deze nog niet, vraag deze dan eenmalig zo snel mogelijk aan. Binnen vier weken ontvangt u van de Belastingdienst de inloggegevens. Ook wij kunnen met uw toestemming de buitenlandse btw voor u terugvragen. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact op met een van onze btw-specialisten.

Drempelbedragen btw binnen de EU

Het terugvragen van de in een ander EU-land betaalde btw kan, bij een teruggaafverzoek over 2020, al voor een btw-bedrag van minimaal € 50. Het btw-bedrag moet minimaal € 400 zijn als het gaat om een verzoek over het 1e of 2e kwartaal 2021. Komt het btw-bedrag onder deze drempels, dan is het aan het betreffende EU-land of uw verzoek wel of niet in behandeling wordt genomen. 

Tijdig verzoek

Wilt u de in 2020 in het buitenland betaalde btw terugvragen dan moet uw verzoek hiervoor binnen zijn vóór 1 oktober 2021. Bent u te laat dan kan het andere EU-land uw teruggaafverzoek weigeren.

Tip!
Wacht niet tot eind september met het teruggaafverzoek voor buitenlandse btw. Vraag het gewoon direct terug!

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist