Speciaal voor startende ondernemers is er nu een aparte TVL-regeling beschikbaar: de TVL Startende ondernemingen. Deze subsidie kunt u als startende ondernemer per 31 mei 2021 aanvragen. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De TVL Startende ondernemingen is voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en geldt ook voor zzp’ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte.

TVL Startende ondernemingen vrijwel gelijk

De regeling is vrijwel gelijk aan de normale tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Starters konden van deze regeling geen gebruik van maken, omdat ze in het tweede kwartaal van 2019 nog niet over omzet beschikten.

TVL voor eerste kwartaal 2021 van starters

De startersregeling is een tegemoetkoming voor de vaste lasten in het eerste kwartaal van 2021. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u in dit kwartaal minstens 30% minder omzet hebben gehad dan in het derde kwartaal van 2020. Ook moet u minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben.

Is uw startende onderneming onderdeel van een groep?

Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling als uw onderneming onderdeel is van een bestaande groep. Voorbeelden zijn dochterondernemingen, werkmaatschappijen; startende nieuwe filialen onder een aparte bv en franchisenemers die niet los staan van de franchisegever.

Aanvragen en omvang TVL Startende ondernemingen

U kunt de TVL Startende ondernemingen aanvragen tot uiterlijk 12 juli 2021 om 17.00 uur via de website van de Rijksdienst voor Overheid (RVO). De hoogte van de subsidie wordt, net zoals bij de gewone TVL, gebaseerd op het omzetverlies en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van uw hoofdactiviteit hoort. Bekijk de lijst met geschikte SBI-codes voor het aanvragen van de TVL en de TVL voor starters hier.

Met de startersregeling ontvangt u dus een tegemoetkoming van maximaal 85% van de vaste lasten, afhankelijk van het omzetverlies. Er wordt niet uitgegaan van de werkelijke vaste lasten van uw startende ondernemingen, maar van de gemiddelde vaste lasten in de branche.

TVL voor starters is eenmalig

De regeling is eenmalig. Vanaf het tweede kwartaal kunnen starters namelijk de gewone TVL aanvragen.