Mkb-ondernemers kunnen sinds 31 augustus de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 26 oktober 17.00 uur zijn ingediend. In dit artikel vertellen we wie de TVL mogen aanvragen, hoeveel de TVL bedraagt en hoe u deze aanvraagt.

Wat is de TVL?

De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis minstens 30% minder omzet hebben behaald. Deze omzetdaling moet hebben plaatsgevonden in de periode juni tot en met september. In deze periode moet het bedrijf ook minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. De TVL compenseert maximaal de helft van de vaste lasten.

Hoeveel TVL kan ik ontvangen?

Hoeveel TVL u ontvangt, is afhankelijk van uw omzetverlies. Bij 100% omzetverlies is ook de TVL maximaal, namelijk 100%. Daarbij worden niet uw werkelijke vaste lasten vergoed, maar de vaste lasten op basis van branchegegevens. De TVL kan dus meer of minder zijn dan het werkelijke bedrag van uw vaste lasten. Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500. Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen.

Referentieperiodes kiezen

U kunt het omzetverlies naar keuze bepalen aan de hand van twee referentieperiodes. Standaard zijn dit het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Bent u uw onderneming na 1 juli 2019  gestart? Dan gelden andere referentieperiodes.

Kan ik de TVL aan te vragen?

De TVL is alleen bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Bovendien geldt de TVL alleen voor specifieke categorieën bedrijven, waaronder de horeca, theaters en kermissen. Er gelden bovendien aanvullende voorwaarden. Of uw bedrijf voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, hangt af van de zogenaamde SBI-code. Deze code is dezelfde als voor de bedrijven die in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling. Dit was een vast bedrag aan tegemoetkoming in de vaste lasten van € 4.000. Bekijk de lijst met geschikte SBI-codes voor het aanvragen van de TOGS en TVL hier.

Derdenverklaring of accountantsverklaring nodig voor TVL Q3?

Als uw onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en u vraagt € 25.000 of meer subsidie aan, heeft u bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig van bijvoorbeeld een accountant of belastingadviseur. Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heeft u (naast de derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling. Wij kunnen voor de derdenverklaring of het accountantsproduct zorgdragen.

Extra opslag land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.