Met enkele aanpassingen in de tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement (box 3) gaan velen er in 2021 iets op vooruit. Ook de vennootschapsbelasting daalt iets. Bekijk hier alle tariefswijzigingen.

 

Tweeschijvenstelsel

Het tweeschijvenstelsel is al in 2020 ingevoerd en blijft behouden. Er gelden de komende jaren dus slechts twee belastingtarieven. Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting is dit jaar 37,35% en gaat in 2021 iets omlaag.

Tarief inkomstenbelasting - premies volksverzekeringen 2021

Voor 2022 is het doel om alleen een kleine aanpassing te doen in het percentage van de eerste schijf.

Tarief inkomstenbelasting - premies volksverzekeringen 2022

Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting: een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk; hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. In 2021 wordt de algemene heffingskorting verhoogd.

Vennootschapsbelasting - Belastingplan 2021

Tarief aanmerkelijk belang box 2

Het tarief in box 2 is nu 26,25%. Vorig jaar was al bepaald dat het tarief met ingang van 2021 stijgt naar 26,9% . Hierin komt geen wijziging. Het tarief van 26,9% geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend van de bv (besloten vennootschap) aan de aandeelhouder (dga) in privé.

Tip: door de verhoging van het tarief kan het voordelig zijn om in 2020 nog een dividenduitkering te doen. Overweegt u om in 2020 een dividenduitkering te doen? Let dan wel goed op als u gebruik heeft gemaakt van steunmaatregelen in verband met corona. Bij het gebruikmaken van bepaalde maatregelen mag u namelijk geen dividend uitkeren.

Aanpassing tarief box 3

Om tegemoet te komen aan de kleinere spaarders en beleggers wordt in het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing box 3’ voorgesteld de vermogensrendementsheffing in box 3 aan te passen.

De systematiek voor het bepalen van het rendement verandert in 2021 niet. Er blijven dus drie schijven aan de hand waarvan de verschuldigde belasting wordt berekend. Het heffingsvrije vermogen wordt wel verhoogd van € 30.846 in 2020 naar € 50.000 in 2021. De schijven zijn in 2021:

  • Schijf 1 loopt van € 50.000 tot € 100.000 (2020: € 30.849 tot € 103.643).
  • Schijf 2 loopt van € 100.000 tot € 1.000.000 (2020: € 103.643 tot € 1.036.418).
  • Schijf 3 begint vanaf € 1.000.000 (2020: vanaf € 1.036.418).

Het tarief van box 3 wordt verhoogd naar 31% (momenteel nog 30%).

Let op: de verhoging van het heffingsvrije vermogen is niet van invloed op het wel of niet krijgen van toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Daar gelden andere vermogensgrenzen voor. De belastingdienst gaat deze grens vaststellen. De vernieuwde schijfgrenzen zijn ook niet van invloed op de eigen bijdrage in de langdurige zorg (vermogensinkomensbijtelling).

Al geruime tijd leeft de wens om de vermogensrendementsheffing beter aan te laten sluiten bij het werkelijk rendement. Daarom wordt op dit moment een extern onderzoek voorbereid naar praktische mogelijkheden voor een heffing die aansluit bij het werkelijke rendement van vermogensbestanddelen. Het kabinet streeft ernaar de resultaten daarvan in het voorjaar 2021 gereed te hebben.

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2020 is het lage vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 19 naar 16,5%. Het hoge tarief is 25% gebleven. Per 1 januari 2021 zouden die tarieven verder verlaagd worden naar 15% respectievelijk 21,7%. Onlangs is echter besloten om af te zien van de verlaging van het hoge tarief. Dat blijft dus 25%. Het lage tarief gaat wel omlaag naar 15%.
Daarnaast worden de tariefschijven aangepast. Het tarief van 25% gaat in 2021 pas gelden bij winsten hoger dan € 245.000. In 2022 bij winsten hoger dan € 395.000. In 2021 en 2022 zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting:

Heffingskortingen - Belastingplan 2021

 

Innovatiebox

Innovatie-activiteiten worden momenteel, onder bepaalde voorwaarden, belast tegen 7% in de vennootschapsbelasting. Dit tarief stijgt naar 9% in 2021. De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Toegang tot de innovatiebox is mogelijk middels (WBSO)-beschikkingen voor speur- en ontwikkelingswerk.

Kennisdossier op onze website

Tijdens Prinsjesdag kondigde het kabinet veel maatregelen aan. Ook gelden in 2021 andere fiscale tarieven en vrijstellingen. Omdat u waarschijnlijk niet alles wilt weten, en over sommige thema’s wat meer dan over andere, maken we veel verschillende artikelen. Zo hopen we het makkelijker te maken om snel de informatie te vinden die u zoekt. Op de overzichtspagina Prinsjesdag 2020 zijn alle publicaties verzameld. Eventuele wijzigingen in de plannen na behandeling in de Eerste en Tweede Kamer maken we ook via deze pagina bekend.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur