Wat is suppletie en wanneer is het nodig?

Het komt geregeld voor: u heeft een foutje in de btw-aangifte gemaakt of rubrieken uit de btw-aangifte zijn achteraf gewijzigd, waardoor de originele btw-aangifte niet meer correct is. Als gevolg hiervan moet u mogelijk een suppletieaangifte indienen. Op deze pagina zetten wij alles over de btw suppletie voor u uiteen en leggen wij de gevolgen van het niet, niet-tijdig of onjuist doen van de btw- en suppletieaangifte uit.

Wat is een suppletie?

Als btw-ondernemer moet u periodiek btw-aangifte doen en de verschuldigde btw afdragen aan de Belastingdienst. Het kan natuurlijk voorkomen dat deze achteraf onjuist of onvolledig blijkt te zijn. Een suppletie kun je zien als een aanvulling op de originele btw-aangifte. Hiermee corrigeert u de btw-aangifte en zorgt u ervoor dat uw btw-aangifte over het gecorrigeerde tijdvak weer klopt.

Wanneer is een suppletie nodig?

De suppletie omzetbelasting doet u wanneer er door een fout in een eerder gedane btw-aangifte een verschil van meer dan € 1.000 ontstaat. Correcties die resulteren in een te betalen of te ontvangen bedrag van minder dan € 1.000 mag u in de eerstvolgende btw-aangifte verwerken. Wanneer blijkt dat u in de laatste vijf jaar te veel of te weinig btw heeft aangegeven en afgedragen, moet u dit als ondernemer zo spoedig mogelijk (in principe een maand na het constateren) corrigeren. Bij correcties die leiden tot een te betalen of te ontvangen bedrag van meer dan € 1.000 bent u wettelijk verplicht om een suppletieaangifte in te dienen. Deze moet u indienen over het tijdvak waarin de oorspronkelijke aangifte onjuist of onvolledig is geweest.

wat is een btw suppletie suppletie indienen btw formulier

Wanneer is een suppletie niet nodig?

 • Als het te betalen of te ontvangen btw-bedrag is lager dan € 1.000.
 • Als de foutieve aangifte meer dan 5 kalenderjaren geleden is gedaan.

Voorbeeld: bij de afsluiting van het boekjaar 2020 komt een bedrijf erachter dat het in het eerste kwartaal € 900 btw te weinig heeft aangegeven en afgedragen. Omdat het bedrag lager is dan € 1.000, hoeven ze geen suppletie in te dienen. Deze btw moet echter nog wel worden aangegeven en afgedragen. Dit doen zij in de eerstvolgende aangifte: die van het tweede kwartaal 2021. Indien het btw-bedrag bijvoorbeeld € 1.100 was, waren zij wel verplicht om een suppletie in te dienen over het eerste kwartaal 2020.

Hoe doe je een suppletie?

Het doen van suppletie is grotendeels hetzelfde als het doen van de reguliere btw-aangifte. Om suppletie te doen logt u in op het ondernemersportaal van de Belastingdienst en vult u het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ in. Hierbij moet u zowel de originele aangifte als de correctie in één aangifte verwerken. Het komt geregeld voor dat ondernemers enkel de correcties invoeren. Dit is onjuist, aangezien de btw-teruggaaf of -afdracht dan niet op het juiste bedrag uitkomt en in feite een foutieve aangifte wordt gedaan. Hiervoor kan de Belastingdienst naheffingen, boetes en belastingrente opleggen. Uiteraard kunnen wij u helpen bij het doen van een btw suppletie en aangifte.

Wanneer krijg je boetes voor verkeerde btw-aangifte?

Er geldt geen termijn voor het doen van suppletieaangifte. Dit betekent dat u de aangifte meteen (uiterlijk binnen een maand) moet doen op het moment dat de fout bekend wordt of redelijkerwijs bekend had moeten zijn. Doet u opzettelijk geen suppletie terwijl dit wel verplicht is? Dan wordt hier een vergrijpboete voor opgelegd, die kan oplopen tot 100% van het verschuldigde bedrag.

De boetes voor het niet, niet-tijdig of foutief doen van btw-aangifte zijn uiteenlopend en afhankelijk van onderstaande factoren:

 • Hoeveel belasting er is misgelopen als gevolg van de foute aangifte.
 • Of er opzet of grove schuld in het spel is.
 • Of de aangifte te laat, niet of foutief is gedaan.

Naast boetes kan een foutieve aangifte leiden tot de stafbare feiten, fraude en valsheid in geschrifte. Hier worden in de praktijk zo nu en dan gevangenisstraffen voor opgelegd.

Let op! Niet alleen het indienen van een foutieve btw-aangifte kan boetes en naheffingen opleveren. Dit geldt ook voor het indienen van een foute suppletieaangifte.

Wanneer moet je de btw suppletie betalen?

Anders dan u wellicht bij de ‘reguliere’ btw-aangifte gewend bent, hoeft u een suppletie niet meteen te betalen. Na het indienen van een suppletie ontvangt u doorgaans binnen 8 weken een aanslag, waarop het betalingskenmerk vermeld staat. Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan is het van groot belang om contact op te nemen met de Belastingdienst. Wij raden sterk af om het bedrag voor het opleggen van de aanslag over te maken. De Belastingdienst kan de betaling dan namelijk niet kan koppelen aan de aangifte omdat er niet automatisch een link gelegd kan worden. Hiervoor is het betalingskenmerk noodzakelijk.

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *