De rendementen van ondernemingen in de visserijketen staan onder druk. Oorzaak zijn de relatief hoge kosten, zoals die voor brandstof en de dalende opbrengstprijzen. Hierdoor blijven investeringen in energiebesparende innovaties en vistechnieken vaak uit.

Vanaf 14 januari kunnen ondernemers in de visserij subsidie aanvragen voor projecten die de rendementen van de visserijbedrijven verbeteren door het intensiveren van technologische ontwikkeling en innovatie.

Het rendementsverbeteringsproject moet gericht zijn op:

  1. kostenbesparing;
  2. waardevermeerdering, of
  3. het beter op elkaar aansluiten van vragen en aanbod.

Wie is de doelgroep?

In aanmerking voor subsidie komen producentenorganisaties voor visserijproducten of samenwerkingsverbanden in de vissserijsector.

Let op! Een rendementsverbeteringsproject moet worden uitgevoerd met actieve betrokkenheid van een wetenschappelijke of technische organisatie, die de projectresultaten valideert.

Wat is de bijdrage?

De subsidie bedraagt maximaal € 375.000 per project. Mkb-ondernemers ontvangen 50% van de subsidiabele kosten. Voor niet mkb-ondernemingen is dit 30% van de subsidiabele kosten. Het totale budget voor deze openstelling is € 2 miljoen.

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?

Aanvragen kunnen worden ingediend in de tenderperiode van 14 januari tot en met 1 april 2016. Beoordeling vindt plaats op basis van kwaliteitscriteria.