Heeft u plannen voor de verduurzaming van de voedselproductie door een efficiëntere inzet van grondstoffen en een hoogwaardiger gebruik van reststromen? Dan kunt u tot 2 september subsidie aanvragen.

Vanuit het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een nieuwe aanvraagperiode geplaatst waarin het bedrijfsleven wordt opgeroepen te komen met nieuwe plannen die leiden tot de verduurzaming van de voedselproductie. Dit zou moeten worden gerealiseerd door een efficiëntere inzet van grondstoffen en een hoogwaardiger gebruik van reststromen.

De aanbesteding komt van de topsector Agri&Food die in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken wordt georganiseerd.

‘Meer met minder’

Een aanvraag dient betrekking te hebben op één van de volgende categorieën:

  • Het efficiënter gebruiken van grondstoffen door innovaties in systemen en processen in de voedselketen.
  • Het beperken van reststromen door innovaties in systemen en processen in de voedselketen.
  • Het stimuleren van een hoogwaardig gebruik van overblijvende reststromen in de agrofoodketen. Denk hierbij aan raffinage van reststromen tot nieuwe grondstoffen of hergebruik van reststromen in humane en dierlijke voedselketens.

Subsidiebedrag

In 2014 is de subsidie bedoeld voor haalbaarheidsonderzoeken (fase 1). Mocht dit project succesvol blijken, dan maakt men in 2015 kans op subsidie voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject (fase 2). In totaal is er €1,8 miljoen beschikbaar waarvan €700.000 voor fase 1 en € 1,1 miljoen voor fase 2. Het maximum budget per haalbaarheidsonderzoek bedraagt € 50.000.

Voorwaarden

Gezien het belang van ketenpartners bij projecten in de voedselketen, komen alleen projecten waarbij ten minste twee ketenpartijen zijn betrokken in aanmerking voor subsidie. De projectvoorstellen worden specifiek beoordeeld op impact, ondernemerschap, innovatie en economisch perspectief.

Deadline

Aanvragen kunnen tot en met 2 september 2014 worden ingediend.

Meer informatie en/of ondersteuning?

Voor meer informatie en/of ondersteuning kunt u contact opnemen met één van onze subsidieadviseurs.