Heeft u een werknemer met een langdurige ziekte of handicap of wilt u deze in dienst nemen? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de subsidie voor interne jobcoaching.

De interne jobcoach kan een medewerker zijn uit uw eigen organisatie die uw werknemer begeleidt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Het uitgangspunt is dat de werknemer na een bepaalde periode van begeleiding de werkzaamheden zonder begeleiding kan verrichten.

Voorwaarden

Als voorwaarde geldt dat degene voor wie subsidie wordt aangevraagd een structurele functionele beperking heeft  Daarnaast dient de werknemer arbeid in dienstbetrekking te verrichten of te gaan verrichten. Ook tijdens een proefplaatsing kan subsidie worden aangevraagd.

Aanvullende voorwaarden zijn:

  • De duur van de dienstbetrekking bedraagt ten minste zes maanden;
  • De werknemer werkt in deze dienstbetrekking ten minste twaalf uur per week;
  • Er is sprake van een loonwaarde van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon.

In bijzondere gevallen kan het UWV van bovengenoemde voorwaarden afwijken. De subsidie wordt voor maximaal drie jaar toegekend.

Voor meer informatie neemt u contact op met één van onze  salaris- of HRM-adviseurs.