Vanaf 19 oktober 2015 krijgen werkgevers opnieuw de gelegenheid een aanvraag in te dienen om een adviseur in te huren die ondersteunt in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Tot maximaal 10.000 euro wordt advies en uitvoering gesubsidieerd.

Wat wordt er gesubsidieerd?

De subsidieregeling ESF (Europees Sociaal Fonds 2015) is beschikbaar voor werkgevers om advies te krijgen met een implementatieplan en/of het begeleiden van de implementatie tot advies op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Dit advies kan worden ingewonnen voor één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

 • het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
 • het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
 • het bevorderen van gezond en veilig werken;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
 • het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid;
 • het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
 • het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Aan welke criteria moet worden voldaan?

Om in aanmerking te komen moet een project voldoen aan één van de volgende criteria:

 • het project moet voldoen aan het omschreven doel van de regeling;
 • het project moet zich richten op de thema’s uit de regeling;
 • de advieskosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn uitsluitend voor een externe adviseurs met een maximum van 100 euro per uur.

Welke subsidie bedrag is beschikbaar?

In totaal is er 22 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling. Per project bedraagt de subsidie maximaal 50% van de projectkosten en maximaal 10.000 euro per project. Om voor subsidie in aanmerking te komen mag het project niet minder dan 12.000 euro aan subsidiabele projectkosten maken.

Voor wanneer moet de subsidie aangevraagd zijn?

Op 19 oktober 2015 om gaat de nieuwe aanvraagperiode in. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en kunnen ingediend worden tot en met 13 november 2015. Het is daarom aan te raden om tijdig hulp in te schakelen bij het aanvragen van de subsidie.

Hoe verliep de regeling in 2014?

In het najaar van 2014 vond de eerste openstelling van deze regeling plaats. Toen zijn er aan 2.064 aanvragers subsidie toegekend. De adviseurs van Moore DRV Subsidie Advies hebben toen diverse succesvolle aanvragen ingediend, bijvoorbeeld voor een snelgroeiend bedrijf in personenvervoer.