Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijsvervangen door de subsidieregeling Praktijkleren. Kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2014/2015? Wees er op tijd bij, dan loopt u geen subsidie mis.

Met de subsidieregeling Praktijkleren kunt u compensatie krijgen voor de kosten die u maakt voor begeleiding van bepaalde studenten/deelnemers/leerlingen binnen uw bedrijf. Het maximale bedrag per stageplaats bedraagt € 2.700.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan na afloop van het studiejaar. Voor het studiejaar 2014/2015 kunt u tot en met uiterlijk 15 september 2015 uw subsidieaanvraag indienen.