Bent u een innovatieve mkb’er die actief is in West-Brabant? Dan kunt u een subsidie aanvragen om uw initiatief van de grond te krijgen. De Provincie Noord-Brabant verleent deze subsidie om het innovatieklimaat in West-Brabant te versterken en om aan te sluiten bij de behoeften van de regio.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers voor een innovatief project. Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gericht op het versterken van de smart-industry in West-Brabant. Met smart industry wordt de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties bedoeld, waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren kunnen ontstaan.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van deze subsidie moet het innovatieve project voldoen aan een aantal voorwaarden. We zetten ze hieronder voor u uiteen:

  • Het project is gericht op het ontwikkelen van nieuwe manieren van produceren of nieuwe businessmodellen.
  • Het project bevindt zich in de start- of experimentele fase.
  • Het project speelt zich af binnen de sectoren maintenance, logistiek, biobased economy, hightech systemen en materialen, vrijetijdseconomie en agrofood.
  • Uitvoering is in de regio West-Brabant.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999.

Openstelling

Tot 11 januari 2017 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Iedere aanvraag wordt getoetst op volledigheid. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.