Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Subsidieregeling
Lassen

Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Subsidieregeling

De subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid richt zich op het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers. Hierdoor worden werknemers in staat gesteld om tot aan hun pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Voor wie?

Alle organisaties in de (non-)profit sector kunnen gebruikmaken van deze subsidieregeling. De voornaamste doelgroep is het midden- en kleinbedrijf (mkb).

In de praktijk blijkt de regeling interessant voor sterk groeiende bedrijven en organisatie binnen de sectoren bouw, (thuis)zorg, transport en logistiek, IT en financiële dienstverlening.

Welke projecten?

Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

a. Het verkrijgen van advies met een implementatieplan; of b. Het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie.

Een project is gericht op onderstaande activiteiten:

  1. het bevorderen van veilig en gezond werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer;
  2. het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  3. het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambitie en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
  4. het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden een aantal voorwaarden. Hieronder zetten wij ze voor u uiteen.

  • U heeft ten minste twee werknemers in dienst.
  • Uw project duurt maximaal 12 maanden.
  • Alleen directe kosten van de externe adviseur zijn subsidiabel (max. € 100 per uur).
  • Kosten ten behoeve van scholing en opleiding van werknemers komen niet in aanmerking voor subsidie.

Let op! De externe adviseur moet beschikken over drie relevante referenties van opdrachtgevers. Heeft u nog geen adviseur? Wij kunnen u ondersteunen bij het zoeken naar een deskundige adviseur voor uw project.

Subsidie

Het budget van de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid bedraagt jaarlijks € 22 miljoen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de minimale subsidie € 6.000 en de maximale subsidie € 10.000. Bij toewijzing zal de subsidie achteraf, na uitvoering en eindverantwoording van het traject, worden uitbetaald.

Openstelling regeling

Jaarlijks na de zomerperiode publiceert uitvoeringsinstantie Agentschap SZW de gegevens voor de aankomende openstellingsronde. Doorgaans kan er vanaf medio oktober/november subsidie worden aangevraagd. Volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend zolang het subsidiebudget toereikend is. Het is dus raadzaam tijdig te starten met het voorbereiden van uw aanvraag.