Krijg ondersteuning bij uw aanvraag

Subsidieadvies
Krijg ondersteuning bij uw subsidie aanvraag

Krijg ondersteuning bij uw aanvraag

Subsidieadvies

Het verkrijgen van een subsidie is vaak een langdurig proces en bestaat uit meer dan alleen het indienen van een aanvraag. Het tijdig signaleren van de juiste regelingen aan de hand van uw bedrijfsvoering, het zorgvuldig uitwerken van uw aanvraag en het gedetailleerd voeren van de projectadministratie zijn belangrijk om uw subsidieaanvraag te doen slagen.

Subsidierapport

Nadat u uw subsidieaanvraag heeft ingediend, ontvangt u een overzichtelijk subsidierapport. Hierin staat precies beschreven hoe u de projectadministratie dient te voeren en welke kosten wel of niet subsidiabel zijn. Na toekenning van de subsidie kunnen onze adviseurs nog steeds hun toegevoegde waarde bewijzen, bijvoorbeeld voor het uitbrengen van een rapportage aan de subsidieverstrekker of ter ondersteuning bij controlebezoeken.

Onze dienstverlening is altijd maatwerk, gebaseerd op uw wensen en behoeften. U kunt ervoor kiezen onze adviseurs gedeeltelijk te betrekken bij de aanvraag van een subsidie of desgewenst bij het gehele traject.