Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Subsidieregeling
Biobased innovatie

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Subsidieregeling

Om de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen, heeft de overheid de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving Milieu-Investeringen) in het leven geroepen. Met de MIA kan een extra fiscale aftrek worden verkregen, terwijl met Vamil een deel van het reguliere investeringsbedrag, op elk gewenst moment, kan worden afgeschreven van het fiscale resultaat.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor subsidie als:

 • uw onderneming is belastingplichtig en in Nederland gevestigd;
 • u investeert een minimumbedrag van € 2.500;
 • u de vereiste vergunning hebt;
 • het bedrijfsmiddel op de Milieulijst 2017 staat vermeld;
 • u niet tegelijk gebruik maakt van de EIA.

MIA

Als uw investering en aanvraag voldoet aan de gestelde eise, ontvangt u een beschikking waarop het MIA-investeringsbedrag staat vermeld. Van dat bedrag mag u tussen de 13,5% en 36% in mindering brengen op uw fiscale winst. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% betekent dat een netto voordeel van maximaal 9%.

Vamil

De Vamil biedt daarnaast de mogelijkheid om 75% van het investeringsbedrag willekeurig (versneld) af te schrijven, wat u een liquiditeits- en rentevoordeel kan opleveren.

Welke investeringen?

De MIAVamil vergemakkelijkt de marktintroductie en marktverbreding van een innovatieve en milieuvriendelijke techniek. De opname van de techniek op de Milieulijst verlaagt de financiële drempel voor ondernemers die overwegen deze innovatieve techniek aan te schaffen. Zij kunnen hier immers MIAVamil op aanvragen. Daarnaast hebben technieken op de Milieulijst een aantoonbaar ‘groen’ imago.

De Milieulijst bevat ruim 300 bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor MIA en/of Vamil, ingedeeld in 6 milieuthema’s:

 1. Circulaire Economie: biobased economy, hernieuwbare grondstoffen, preventie van water- en grondstoffengebruik, vervanging van niet-duurzame grondstoffen, recycling, afvalverwerking, waterzuivering.
 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie: Kassen, stallen, landbouwwerktuigen, aquacultuur, visserij, verwerkingsapparatuur.
 3. Mobiliteit: stille, schone en zuinige transportmiddelen, mobiele werktuigen, distributie van alternatieve brandstoffen, transportpreventie.
 4. Klimaat en lucht: CO2-uitstoot, overige broeikasgassen, zure deposito, fijnstof, smog, VOS, overige luchtverontreiniging, geur.
 5. Ruimtegebrek: ecologische systemen, biodiversiteit, oppervlaktewater, grondwater, bodem, gevaarlijke stoffen, externe veiligheid.
 6. Bebouwde omgeving: DuBo, gebouwen, bedrijfsterreinen, bouwmaterialen, installaties, civiele voorzieningen.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst 2016 staan vermeld:

 • Elektrische / hybride personenauto (≥ 30 gr CO2/km)
 • Elektrische bestelauto, bus of vrachtwagen
 • Elektrische brom- of snorfiets met lithium accu
 • Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen
 • Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine
 • Apparatuur voor recycling (al dan niet upcycling) van grondstoffen
 • Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van bioplastics

Aanvraag indienen

Vraag binnen 3 maanden na het geven van de opdracht MIAVamil aan. We kunnen u ondersteunen in de voorbereiding en aanvraag.