Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Subsidieregeling
Energielijst

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Subsidieregeling

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt beoogd om de productie van duurzame energie te stimuleren ten behoeve van de realisatie van de duurzame energiedoelstelling uit het Energieakkoord. De regeling is zowel particulier als zakelijk te gebruiken.

Voor wie?

Om zoveel mogelijk potentieel aan kleinschalige installaties voor de productie van duurzame warmte te kunnen ontsluiten, is het doelbereik van deze subsidieregeling breed: van particulieren en verenigingen tot ondernemers en woningbouwcorporaties.

Belangrijke doelgroepen zijn bijvoorbeeld de agrosector, recreatiesector, industrie, zorgsector, utiliteitsbouw en woningbouw (zowel bestaande als nieuwbouwwoningen).

Subsidiabele investeringen en subsidiehoogte

De ISDE richt zich specifiek op de volgende typen installaties voor de productie van duurzame warmte:

 • Zonneboilers
  • totaaloppervlak tot 200 m2
  • De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen is € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter. Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.
 • Biomassaketels
  • vermogen 5 tot 500 kW, nominaal rendement ≥ 89%
  • subsidie bedraagt tot en met 40 kW: € 2.500
  • subsidie bedraagt vanaf 40 kW: € 2.500 (dat was € 3.200) vermeerderd met € 110 (dat was € 80) per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW.
 • Pelletkachels
  • vermogen 5 tot 500 kW, nominaal rendement ≥ 85%
  • subsidie bedraagt € 50 per kW vermogen, met een minimum van € 500
 • Warmtepompen
  • vermogen tot 70 kW
  • subsidie is minimaal € 500 en hangt af van het producttype en de energie-efficiëntieklasse
  • De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000 en € 2.500.

De hoogte van de subsidie voor investeringen in de productie van duurzame energie is afhankelijk van technische parameters, zoals het productievermogen van de installatie. Uitgangspunt is dat de subsidie ongeveer 20% van de investeringskosten bedraagt.

Voorwaarden

Voor particulieren en bedrijven gelden verschillende voorwaarden. Hieronder zetten we deze voor u uiteen.

Voor de zakelijke markt

 • U kunt de subsidie aanvragen indien u voornemens bent om te investeren in één of meerdere installaties die aan de eisen voldoen.
 • U heeft twee keuzes:
  • U wacht met het aangaan van de investeringsverplichting (opdrachtbevestiging) tot de subsidieaanvraag is beoordeeld, of
  • U gaat de investeringsverplichting aan voordat de ingediende aanvraag is beoordeeld, waarbij u het risico loopt dat de aanvraag wordt afgewezen.
 • Na de ingebruikname en uw betaling vraagt u de subsidievaststelling aan. Binnen 8 weken ontvangt u hierover beslissing.

Voor particulieren

 • U schaft na 1 januari 2017 een installatie aan die in aanmerking komt voor subsidie.
 • U dient binnen 6 maanden na installatie van het apparaat een juiste, volledige subsidieaanvraag in.
 • U mag voor dezelfde installatie niet elders subsidie hebben ontvangen.

Openstelling en budget

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Het subsidieplafonds voor 2017 is vastgesteld op € 70 miljoen. Per jaar wordt het budget bekend gemaakt.

Indien de gevraagde subsidie niet wordt toegekend vanwege uitputting van het budget, kunt u aanspraak maken op het budget van het opvolgende jaar.