Het IQ-investeringsfonds biedt jonge technologiebedrijven en mkb’ers met groeiplannen in de regio Zuid-Holland durfkapitaal om innovaties naar de markt te brengen.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij is gericht op het financieren van vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, het aantrekken van buitenlandse ondernemingen en het organiseren van samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid.

Het fonds richt zich primair op de regionale speerpuntsectoren Clean Tech, Life Sciences & Health, Safety & Security en Horticulture.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het risicokapitaal gelden er een aantal voorwaarden.

De onderneming moet beschikken over:

  • een onderneming waarin geparticipeerd kan worden;
  • een innovatief commercieel product/dienst, bij voorkeur beschermd met octrooien of patenten;
  • een goed uitgewerkt businessplan.

Verzoeken worden beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:

  • toegevoegde waarde voor innovatie in de regio;
  • vertrouwen in (de marktkansen van) het product/de dienst;
  • vertrouwen in het businessplan/marktstrategie;
  • vertrouwen in het management;
  • of de co-investering is geregeld.

Financiering

De financiering heeft de vorm van een aandelenparticipatie en/of een lening. Participaties hebben een maximale investeringsomvang van € 2,5 miljoen en zijn altijd een minderheidsbelang.

Aanvragen

Innovationquarter biedt ondersteuning op basis van een kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit kennismakingesprek wordt bepaald of het initiatief aansluit bij de doelstellingen van het fonds.