Eigenaren van rijksmonumenten kunnen subsidie aanvragen voor het planmatig onderhouden van hun gebouwde, groene of archeologische monument. Hiervoor is de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Brim) in het leven geroepen.

Voorwaarden

Vrijwel alle typen rijksmonumenten komen in aanmerking: gebouwde, groene en archeologische momenten. Om voor subsidie in aanmerking te maken moet de eigenaar van het monument een zesjarenplan voor onderhoud opstellen. 

Subsidiabele kosten

Alleen de kosten voor de geplande werkzaamheden in de periode 2015-2020 komen in aanmerking. Vijftig procent van die onderhoudkosten komt voor subsidie in aanmerking, de andere helft is voor rekening van de eigenaar.  Die eigen bijdrage is bepaald omdat in het verleden is gebleken dat er anders te weinig budget is voor alle aanvragen.  

Budget

In totaal stelt de rijksoverheid 42,7 miljoen euro beschikbaar voor gebouwde monumenten, 5 miljoen euro voor groene monumenten en 800.000 euro voor archeologische monumenten. 

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2014.