Vanaf 1 januari 2019 is het verlaagde btw tarief 9%, in plaats van de 6% die nu geldt. Welk tarief brengt u vanaf 1 januari, maar bijvoorbeeld ook rond de jaarwisseling in rekening? Wij zetten het voor u op een rij.

Daarom kunt u overwegen een actie op te zetten om omzet naar voren te halen. Laat u wel goed informeren hierover. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw winstbelasting (inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting). Uiteraard kunt u privé ook een investering/aanschaf naar voren halen om zo een btw besparing van 3% realiseren.

Tip: beoordeel bestaande contracten op de eventuele gevolgen bij een btw-tariefverhoging. Bespreek proactief met uw afnemers wat de gevolgen zijn in 2019 en of aanpassing van het contract nodig is

Tip: bij vooruitbetalingen door particulieren of het versturen van voorschotfacturen aan ondernemers in 2018, mag het tarief van 6% vaak nog gebruikt worden. Voor sommige van uw afnemers kan het daarom interessant zijn om al in 2018 facturen te ontvangen/vooruit te betalen. Wij raden aan hierover op tijd contact op te nemen met uw afnemers.

Tip: als u geen of een beperkt recht heeft op aftrek van btw, stijgen de kosten van bepaalde producten als gevolg van de btw-verhoging. Het maakt hierdoor een verschil of u 6% of 9% van uw leveranciers in rekening gebracht krijgt. Het kan daarom vanuit kostenoogpunt voordelig zijn om uw leveranciers te vragen om nog in 2018 een factuur uit te reiken voor in 2019 af te leveren (en te betalen) goederen c.q. te verrichten diensten.

Tip: het tegengestelde is ook van toepassing. Het 9% tarief is van toepassing als uw inkopen in december pas in 2019 aan u worden gefactureerd. Wij raden u daarom aan om met uw leveranciers af te spreken dat u nog in 2018 de facturen ontvangt voor de leveringen en diensten in 2018, zodat voor deze prestaties het 6%-tarief van toepassing is.

Welke producten en diensten vallen er onder dit lage tarief?

 • Voedingsmiddelen (m.u.v. genotsmiddelen als alcohol en rookwaren);
 • Geneesmiddelen;
 • Medische hulpmiddelen;
 • Boeken;
 • Water;
 • Kunst, verzamelvoorwerpen en antiek;
 • Bloemen, planten en boomkwekerijproducten;
 • Gelegenheid geven tot sportbeoefening
 • Diensten van o.a. fietsenmakers, schoenmakers, kleermakers en kappers;
 • Schilderen en stukadoren van woningen, alsmede het aanbrengen van energiebesparing als isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken (mits > 2 jaar na 1e ingebruikneming);
 • Personenvervoer;
 • Hotelovernachtingen, verhuur van campingplaatsen;
 • Restaurant diensten;
 • Verlenen van toegang tot circussen, dierentuinen, musea en muziek- en toneeluitvoeringen, bioscopen, sportwedstrijden en attractieparken;
 • Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen.

Het gevolg van de verhoging is dat u 3% extra btw verschuldigd bent aan de Belastingdienst. U moet bepalen of u deze prijsverhoging wil en kan doorberekenen in de prijs van uw diensten en/of producten.

Geen overgangsregeling

Er komt geen overgangsregeling. De reguliere regels blijven dan ook van kracht om te bepalen welk btw-tarief (6 of 9%) in rekening gebracht moet worden. Het btw-tarief is afhankelijk van drie zaken:

 • of er een vooruitbetaling wordt ontvangen;
 • of het kas- of factuurstelsel toegepast wordt;
 • of er sprake is van een factureringsverplichting;

Voorbeelden

Voor een kaartje voor een concert of sportevenement dat in 2018 wordt verkocht, maar waarvan het concert/evenement pas in 2019 plaatsvindt, is het btw-tarief 9%. Als de betaling echter in 2018 heeft plaatsgevonden mag hierop het 6% tarief toegepast worden.

Bij langlopende abonnementen moet er over de leveringen in 2019 nog 3% extra btw geheven worden.

Geeft u een offerte af voor een prestatie die in 2019 plaatsvindt? Dan geldt het btw-tarief van 9%. Doet de klant echter in 2018 nog een vooruitbetaling? Dan geldt voor dat deel weer 6%. Reik daarom een voorschotnota uit en zet daarop dat bij een betaling in 2018 nog 6% btw in rekening kan worden gebracht, en dat bij betaling na 31-12-2018 de btw met 3% verhoogd wordt.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist