Een groot aantal branches wordt nog steeds hard getroffen door de coronacrisis. Momenteel is de overheid druk bezig met de invulling van een derde pakket aan steunmaatregelen voor de coronacrisis én de begroting voor 2021. De steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties die getroffen zijn door de coronacrisis, worden ook na 1 oktober voortgezet, zo maakt het kabinet al bekend. De maatregelen blijven tot ver in 2021 van kracht, maar wel in afgeslankte vorm. Wat verandert er mogelijk voor de NOW, de Tozo en TVL? Wij zetten het voor u uiteen!

NOW stapsgewijs omlaag

De tegemoetkoming in de loonkosten met de NOW wordt in etappes afgebouwd. De tegemoetkoming bedraagt nu nog 90% van de loonkosten wanneer een bedrijf 100% omzetverlies boekt. De omvang van de tegemoetkoming wordt mogelijk vanaf oktober stapsgewijs verminderd van 90% naar 80%, 70% en tenslotte 60%.

Omzetdaling

In de nieuwe plannen zou ook alleen nog recht op de NOW bestaan wanneer het omzetverlies minimaal 30% bedraagt. Dit is nu nog 20%.

Ontslagboete

Verder zijn er plannen om de ontslagboete binnen de NOW te beperken. Nu krijgen bedrijven die minstens 20 werknemers ontslaan een boete van 5% van de tegemoetkoming, tenzij hierover een akkoord met de vakbonden is bereikt of een verzoek tot mediation is ingediend bij de SER. Wat de beperking van de boete gaat inhouden, is nog niet bekend.

Tozo en TVL blijven

Ook de Tozo en TVL blijven bestaan, al worden er waarschijnlijk (extra) maatregelen getroffen om fraude tegen te gaan. Via de Tozo kunnen zelfstandigen die onder het bestaansminimum terechtkomen, een beroep op aanvullende bijstand doen. De TVL is een tegemoetkoming die in beginsel de helft van de vaste lasten van een bedrijf dekt, zoals huurkosten.

Specifieke branches voor langere tijd ondersteund

De nieuwe maatregelen worden zo vormgegeven dat zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, evenementenbranche en de cultuursector voor langere tijd ondersteund blijven.

Let op! Deze plannen zijn nog niet officieel gepubliceerd.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur