In het Belastingplan 2021 heeft het kabinet onder andere fiscale faciliteiten getroffen voor starters op de woningmarkt. Met name de startersvrijstelling van overdrachtsbelasting is een veelbesproken fiscale voorziening. Vanaf 1 januari 2021 hoeven starters die een woning kopen, onder voorwaarden, namelijk geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons eerdere artikel over de eigen woning en overdrachtsbelasting.

Let op: vanaf 1 april 2021 geldt de aanvullende voorwaarde dat de prijs van de woning niet hoger mag zijn dan € 400.000. Bij woningen met een verkoopwaarde boven € 400.000 kan de startersvrijstelling vanaf 1 april niet langer worden toegepast.

Wanneer is overdrachtsbelasting verschuldigd?

Het kan ingewikkeld zijn om te bepalen of overdrachtsbelasting verschuldigd is. Daarom treft u hieronder een handig schematisch overzicht aan van de verschillende uitwerkingen bij het aanschaffen van een woning.

Schema overdrachtsbelasting startersvrijstelling

Slim plannen

Wij begrijpen dat deze maatregel, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zowel nadelig als voordelig kan uitpakken. Graag willen wij met u meedenken over de mogelijkheden. Het is namelijk mogelijk om het moment van juridische en feitelijke levering van de woning op andere tijdstippen te laten plaatsvinden. De juridische levering vindt plaats bij de inschrijving door de notaris, terwijl de feitelijke levering het moment van sleuteloverdracht is. U heeft daarbij overigens wel vaak de medewerking van de verkoper voor nodig. Door verstandig te plannen kunt u uw fiscale positie optimaliseren zonder hier feitelijke gevolgen van te ondervinden.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur