Het nieuwe Europese Maritiem Fonds (EFMZV) heeft sinds 1 juli 2015 een nieuwe subsidieregeling opengesteld voor jonge vissers. Door middel van de regeling kunnen zij startersteun ontvangen om economische activiteiten op te starten.

De startersteun stimuleert de instroom van jonge vissers in de sector. Doel van de regeling is om het concurrentievermogen van de visserij te vergroten.

Voorwaarden

De startersteun wordt verleend wanneer aan enkele voorwaarden wordt voldaan. De startende visser:

  • moet voor overname van een vissersvaartuig minimaal 5 jaar staan ingeschreven in het visserijregister;
  • schaft voor de eerste keer een vissersvaartuig aan;
  • is niet ouder dan 39 jaar.

Bovendien geldt dat:

  • het vissersvaartuig niet ouder mag zijn dan 30 jaar;
  • het vissersvaartuig is uitgerust voor visserij op zee en niet langer is dan 24 meter.

Subsidie

De steun bedraagt tot 25% van de aanschafkosten voor het vissersvaartuig met een maximum van € 75.000 per jonge visser.

Aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Nederlandse Vissersbond en worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

**Let op! **Aanschaffen van het vissersvaartuig kan pas na uw subsidieaanvraag. U heeft na de toekenning 6 maanden de tijd om het vissersvaartuig aan te schaffen.