In deze zomermaanden heeft u waarschijnlijk extra werknemers nodig: de seizoenskrachten. Omdat de wet is gewijzigd, is het belangrijk nog eens goed naar uw personeelsplanning te kijken. Hoe kunt u seizoenskrachten flexibel inzetten?

Ketenregeling

Vanaf 1 juli 2015 mag u maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten afsluiten in een periode van maximaal twee jaar voordat een werknemer voor onbepaalde tijd bij u in dienst is. Tot 1 juli 2015 geldt nog drie jaar. Deze ketenregeling begint opnieuw na een tussenperiode van meer dan zes maanden (tot 1 juli 2015 drie maanden).

Als u na een dienstverband van twee jaar of meer de arbeidsovereenkomst niet verlengt dan moet u een vergoeding betalen aan de werknemer. Deze zogenoemde transitievergoeding bedraagt na twee jaar tweederde maandsalaris.

Planning

Door de wijzigingen in de ketenregeling en de betaling van een transitievergoeding wordt werken met tijdelijke arbeidskrachten voor u een stuk minder flexibel. Wij raden u aan om de inzet van seizoenskrachten goed te plannen. Zo voorkomt u dat u onbedoeld en ongewenst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een seizoenskracht aangaat of een transitievergoeding moet betalen.

Een oplossing kan zijn om de groep seizoenskrachten in twee groepen te delen. Groep 1 komt vanaf het begin van het seizoen in dienst tot net na de piekperiode. Groep 2 komt pas in dienst wanneer de topdrukte begint tot het einde van het seizoen. Tijdens de drukste periode heeft u dan alle seizoenskrachten tot uw beschikking en u kunt ervoor zorgen dat de tussenperiode tussen twee arbeidsovereenkomsten zes maanden of langer is.

Let op:

  • Na twee jaar moet er minimaal zes maanden tussen het einde van de arbeidsovereenkomst en het begin van een nieuwe arbeidsovereenkomst zitten.
  • Dezelfde werknemers via een ander bedrijf inhuren is geen oplossing, want dan zijn ze nog steeds feitelijk bij u werkzaam.

Afwijken?

Het is mogelijk om bij cao voor specifieke functies af te wijken van de ketenregeling tot maximaal zes contracten in vier jaar. Op dit moment is voor de horeca geen cao van toepassing om in een uitzondering te voorzien. Voor nieuwe seizoenskrachten kunt u dus niet om de wet heen.      

Voor de cao Dagrecreatie en cao Recreatie geldt wel tot en met 30 juni 2016 een overgangsregeling voor de ketenregeling en kan dus worden afgeweken van de wettelijke standaard.