Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) geldt per 1 juli 2015 voor alle werkgevers in Nederland een wettelijke scholingsplicht. Het gaat om een nadere invulling van ‘goed werkgeverschap’.

U dient als werkgever uw werknemer in staat te stellen scholing te volgen wat noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Ook moet u zorgen voor om- en bijscholing wanneer de functie van uw werknemer komt te vervallen, zodat de werknemer een andere functie binnen de organisatie kan vervullen. De scholingskosten worden betaald door u als werkgever. U kunt met uw werknemer overeenkomen bepaalde scholingskosten te verrekenen met de eventueel te betalen transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband.

Geen scholing? Geen ontslag

U mag een werknemer niet ontslaan wanneer hij/zij niet functioneert doordat er onvoldoende is geïnvesteerd in scholing. Daarnaast mag de ongeschiktheid van de werknemer niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer.

Let op! Vanaf 1 juli 2015 kunt u alleen een werknemer ontslaan als daarvoor een redelijke grond bestaat en herplaatsing (met of zonder scholing) van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is.

Uitzonderingen scholingsplicht

Bij ontslag wegens verwijtbaar handelen, wordt u als werkgever niet verplicht de werknemer (bij) te scholen. Ook bij een verstoorde arbeidsverhouding wordt de werkgever niet altijd gehouden aan de scholingsplicht.